Skalenský kostel svatého Jana Křtitele se stal místem setkáváním a místem bez hranic

O uplynulém víkendu se stal kostel ve Skalné místem, kde byl slavnostně zahájen projekt s názvem „Kostel svatého Jana Křtitele, místo bez hranic“. Činnosti projektu, který je naplánován od února 2017 do září 2019, spočívají ve vzájemných setkáváních obyvatel dvou příhraničních obcí při nejrůznějších příležitostech, například při koncertech, slavnostech i soutěžích. V rámci projektu je připravena dvacítka zajímavých komunitních akcí.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2822805AIMG_2522

Slavnostní zahájení projektu proběhlo v kostele svatého Jana Křtitele ve Skalné v neděli 19. března za účasti duchovních i starostů z obou partnerských měst – Skalné a Neusorgu. Pro návštěvníky byl připravený pestrý program, který začínal v 16 hodin. Zazpívat přijel kostelní chór z Neusorgu a ženský sbor Luběnky. Posluchačům se také představila mladá nadějná zpěvačka a studentka práv Hana Bělohoubková. Na housle zahrál sólový houslista Marek Pavelec.

„Nedělním dnem byl zahájen program v rámci příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Bavorsko – Cíl 2014 a 2020. My jsme zahájili program „Kostel svatého Jana Křtitele, místo bez hranic“. Hlavním záměrem tohoto projektu je pozvednutí kulturních aktivit ve Skalné, ale i v partnerské obci Neusork. Také bychom chtěli otevřít kostel, aby se stal místem bez hranic, bez diskriminace a nenávisti,“ doplnil Piotr Libner, skalenský farář.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2822805AIMG_2364

Další aktivitou projektu je oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné. Konkrétně půjde o opravu krovů a výměnu střešní krytiny, odvlhčení zdiva a oprava fasády, zlepšení odvodu srážkových vod, instalaci kamerového systému na věž a do interiéru kostela. Bude se zde také instalovat ozvučení a elektronický zabezpečovací systém. Na partnerském kostele sv. Panny Marie v Neusorgu budou opraveny dřevěné konstrukce, proběhne výměna trámů, oprava vnitřních omítek, lakýrnické a malířské práce, opatření proti hmyzu, elektroinstalacence a také zde dojde k ozvučení kostela.

V letošním roce se bude konat víc kulturních akcí, a to nejen v samotném kostele. Například již nyní probíhá soutěž zaměřená na děti od šesti do deseti let s tématem Velikonoce u nás a v Bavorsku. Připravuje se také koncert gotické hudby, který se odehraje v neděli 16. dubna od 16 hodin ve skalenském kostele. Další z připravovaných koncertů bude lahůdkou nejen pro milovníky vážné hudby, zahrají členové německé filharmonie. Bluesová kapela se pak představí divákům na červnových poutních slavnostech.

„Věřím, že akce budou pro návštěvníky zajímavé a že si každý najde to svoje, protože jsme zvolili různé styly hudby.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2822805AIMG_2323