Zvýšil se počet ukončených „neschopenek“, průměrná délka stonání se zásadně nezměnila

Téměř 1,6 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2016 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lékaři vloni ukončili o zhruba 58 tisíc tzv. neschopenek více než v roce 2015. Průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s rokem 2015 prodloužila pouze o necelý den. Z údajů ČSSZ vyplývá, že v loňském roce stonali lidé v průměru 42 dní. Výdaje na nemocenské činily vloni téměř 17 mld. Kč.IMG_3786 na web malá

Nejvíce ukončených tzv. neschopenek bylo evidováno ve Středočeském kraji (183 080) a v Praze (181 484), nejméně (jako v minulosti) v kraji Karlovarském. Nejvíce dnů prostonali pojištěnci v Moravskoslezském kraji, celkem přes 8,8 milionu.

Nemocenské se vyplácí až od 15. dne trvání „neschopenky“

Nemocenské vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti za kalendářní dny. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Náhrada mzdy nenáleží za první tři dny (tzv. karenční doba).

Lhůta pro výplatu nemocenského

Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci. Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce. Ta se počítá ode dne, kdy jsou zaměstnavatelem doručeny potřebné doklady OSSZ.

Dlouhodobá pracovní neschopnost a tzv. lístek na peníze

„Lístek na peníze“ (přesněji Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti) vystavuje ošetřující lékař alespoň jednou měsíčně, aby měl nemocný zajištěn určitý pravidelný měsíční příjem do doby ukončení pracovní neschopnosti. Toto potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti lze vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci. Výjimkou jsou případy, kdy je nařízena exekuce nebo insolvence. Srážky z nemocenského se ze zákona provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc. Proto lidem, kteří jsou z důvodu vážné nemoci či náročné léčby v pracovní neschopnosti několik měsíců a mají na svůj příjem nařízenou exekuci nebo jsou v insolvenci, lze doporučit, aby si „lístek na peníze“ nechali od lékaře vystavit vždy k poslednímu dni v měsíci.

Potřebné doklady

Příslušný díl tzv. neschopenky předává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Doklady potřebné pro výpočet a výplatu nemocenského předává příslušné OSSZ za svého zaměstnance zaměstnavatel, který je povinen učinit tak ze zákona neprodleně. Těmito doklady jsou příslušné části tzv. neschopenky (tj.: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Žádost o nemocenské a Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti), dále Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti tzv. lístek na peníze. Jsou-li doklady zaměstnavatelem předány se zpožděním, nebo jsou nesprávně či nedostatečně vyplněné, způsobuje to zpoždění výplaty dávky.

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2016 podle krajů

Kraj Počet ukončených případů DPN Početprostonaných dnů Průměrná délka trvání jednoho případu DPN
Hl. m. Praha 181 484 5 879 339 32,40
Jihočeský 104 229 4 638 954 44,51
Jihomoravský 165 219 7 440 444 45,03
Karlovarský 44 645 1 730 962 38,77
Královéhradecký 89 961 3 608 037 40,11
Liberecký 74 997 2 944 904 39,27
Moravskoslezský 174 369 8 826 850 50,62
Olomoucký 94 156 4 437 639 47,13
Pardubický 79 900 3 396 289 42,51
Plzeňský 104 977 4 100 990 39,07
Středočeský 183 080 6 915 865 37,78
Ústecký 125 041 5 054 063 40,42
Vysočina 78 668 3 556 818 45,21
Zlínský 84 153 4 309 420 51,21
Celkem ČR 1 584 879 66 840 574 42,17

Zdroj: ČSSZ