Začala rekonstrukce chebské nemocnice. Kdo v ní bude pracovat?

Dostavba chebské nemocnice začala. Stavební práce potrvají do října 2019 a měly by stát 480 milionů korun včetně DPH. Nemocnice se však potýká i s dlouhodobým nedostatkem personálu, z tohoto důvodu jsou v současné době zredukována lůžka intenzivní péče.nemocnice 1 malá

V rámci úprav dojde k demolici pavilonu A, ve kterém sídlí například dětské oddělní. Místo toho vyroste za pavilonem B nová budova, pavilon A1, který bude s „B“ spojený. V nové čtyřpatrové budově se bude nacházet několik operačních sálů, dětská ambulance, lůžková část dětského oddělení s kapacitou 20 lůžek a také porodnice. I zbytek pavilonu B, který je momentálně zrekonstruovaný jen z poloviny, se dočká opravy. Tam pak budou umístěny specializované ambulance a lůžková oddělení chirurgie, ORL i interny. „Jsme velmi rádi, že se stavební práce v chebské nemocnici začínají realizovat. I proto, že se jedná o komplexní dokončení potřebných prostor v nemocnici a ne jen o částečnou rekonstrukci. Je to dobré znamení i pro personál, že kraj s nemocnicí počítá, že o ni stojí. Určitě to nebude během stavebních prací jednoduché, ale věřím, že vše zvládneme a výsledkem bude nemocnice, která bude atraktivní jak pro pacienty, tak pro personál,“ sdělil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Nemocnici ale trápí jiné – závažnější – problémy, a to nedostatek zdravotníků. Na konci ledna zveřejnili pracovníci interny prohlášení, ve kterém na kritický nedostatek personálu upozorňují. Představitelé kraje proto tento týden přijeli do nemocnice, aby se s lékaři a sestrami sešli. Z jednání vyplynulo, že problém netrápí jen jedno oddělení. Primář chebské interny Stanislav potvrdil, že na interně nyní chybí 19 sester, na chirurgii 16 a na oddělení ARO 9. Plný stav nemají ani na dalších odděleních. Z toho důvodu nemocnice redukovala lůžka intenzivní péče. Zdravotníci proto především požadují, aby kraj našel možnost zaplatit sestry, protože ty by pak neměly důvod za vyššími platy odcházet například do lázeňských zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných nebo do sousedního Německa.

A výsledek? Krajská rada teď bude hledat řešení, jak nemocnici personálně stabilizovat.  Zdravotníci zatím dostanou od března přidáno 10 procent. Podle informací Živého Chebska však ani desetiprocentní zvýšení platů nepovede k tomu, aby odcházeli chebští zdravotníci se stejným příjmem, jako jejich kolegové v okolních soukromých zařízeních. Pokud se kraj se zdravotníky nedohodne, je stále možné, že podají lékaři i sestry k poslednímu únoru hromadnou výpověď.

Podle krajského radního Jana Bureše je důležité, aby se problémem ve zdravotnictví v Karlovarském kraji zabýval přímo stát. „Náš kraj je společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem zařazený mezi strukturálně postižené regiony. Kromě jiných oblastí jsme dlouhodobě hendikepovaní i ve zdravotnictví, protože blízkost sousedního Německa, kde mají zdravotníci podstatně vyšší platy, nám v tomto ohledu zrovna nepomáhá. Tohle všechno by měla vnímat vláda, posílení financí by se mělo řešit na centrální úrovni,“ vysvětlil.