Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže například Hospici sv. Jiří

Sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu vynesl bezmála 140 tisíc korun. Peníze budou použity na služby Hospice svatého Jiří, na služby starým, nemocným a sociálně potřebným, na podporu dobrovolnictví, ale také na rozvoj služeb Diecézní charity, která poskytuje pomoc lidem bez domova.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve dnech od 1. do 15. ledna se uskutečnil již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. „Vybralo se podle předběžného sčítání 136 246 Kč (konkrétně 131 672 Kč a 169 €, po přepočtu 27 Kč za euro), což je mírný pokles oproti minulému roku, kdy jsme vykoledovali částku 150 953 korun,“ uvedla ředitelka Farní charity Eva Kolafová. „Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo 59 koledníků, 19 vedoucích skupinek a 6 dobrovolníků v zázemí a dvakrát se zapojil uspořádáním koncertů v Plesné a v Chebu Chrámový sbor,“ doplnila ředitelka.

Místní podíl, který je 65 % z celkové vykoledované sumy (tj. předběžně 88 560 Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:

  • 30 % (tj. předběžně 26 568 Kč) na služby Hospice sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající
  • 40 % (tj. předběžně 35 424 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb
  • 30 % (tj. předběžně 26 568 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betlém, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.

„Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku,“ popřála Eva Kolafová.

Přílohy:  1. Přehled pokladniček,ž 3 sbírka

2. Přehled lokalit,ž sbírka lokalita

3. Přehled využití,ž sbírka účel