V Aši začíná fungovat knihobudka

Co nevidět začne v Aši fungovat knihobudka. K čemu vlastně slouží?  K bezplatnému půjčování a výměně knih nebo časopisů. Knihobudka je mimo svůj zjevný účel považována i za skvělý nástroj rozvoje komunitního ducha a společenské sounáležitosti. Člověk si knihu může vypůjčit, přidat či obojí zároveň.knihobudka

„Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihobudky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Knihobudky tedy slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih nebo časopisů,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.  Návrh výzdoby knihobudky je dílem Aleny Rejskové, žákyně ZUŠ Aš, jejíž práce uspěla v konkurenci několika desítek prací ašských dětí.

„Knihobudky fungují na komunitním principu. Nemají žádný pevný řád. Člověk má možnost knihu recyklovat tak, že si jednu vypůjčí a na oplátku jednu vrátí. Může si knihu pouze půjčit, nebo naopak knihu dodat bez akvizice nové,“ sdělil Fabien Řezáč, manažer a koordinátor cestovního ruchu. Zásadní myšlenkou není za jednu vypůjčenou knihu získat novou, ale myšlenka spojovat občany města a vytvořit společný bod zájmu. „Hlavním pilířem je budování pocitu pospolitosti a kolektivní odpovědnosti. Není podstatné, zda člověk jednu vrátí a jednu přinese; nepřinese žádnou a půjčí si dvě, či přinese pět a nepůjčí si ani kus. Jedná se o zařízení evokující pocit sounáležitosti, fungující na základě důvěry a principu dobrovolnictví. Jde o osvědčený princip, fungující i v jiných městech,“ doplnil Fabien Řezáč.

Výroba a instalace knihobudky přišla na cca 40 tisíc korun.

Foto: MÚ. Aš