Nejnebezpečnější silniční úsek ČR se nachází v Karlovarském kraji

Allianz pojišťovna vydává již pošesté přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích za poslední tři roky. Motoristům může posloužit jako cenné vodítko, kterým silnicím je lepší se raději vyhnout. V Karlovarském kraji by si měli dávat největší pozor na silnici I/21 u obce Drmoul nedaleko Mariánských Lázní. Nachází se zde nejrizikovější úsek ČR.mapa nehod

Motoristé z celé České republiky mají od dnešního dne k dispozici nové vydání Allianz Automapy, která významnou měrou přispívá k prevenci silničních nehod. Aktualizovaná analýza vychází z databáze JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými osobními následky v letech 2013–2015. Stejně jako v předchozích ročnících této analýzy byly i nyní posuzovány dálnice a silnice I. třídy.

Podmínkou pro zařazení konkrétního místa do statistiky Allianz Automapy bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 100 metrů. Nehodové lokality byly dále porovnány podle četnosti dalších drobnějších nehod v daném místě. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit.

Dále bylo ve 13 krajích (kromě hl. města Prahy) identifikováno vždy po pěti nejzávažnějších úsecích. Celkem tedy bylo posuzováno 65 nehodových lokalit, kde došlo k 165 dopravním nehodám s usmrcením nebo těžkým zraněním. Konkrétně za poslední tři roky na těchto rizikových místech zemřelo 43 osob a 176 lidí si přivodilo vážná zranění.

Karlovarský kraj obsadil první místo celostátního žebříčku

V Karlovarském kraji byl v letech 2013–2015 nejrizikovějším místem úsek silnice I/21 – křižovatka na konci ulice Plzeňská vedoucí z Velké Hleďsebe ve směru k obci Drmoul u Mariánských Lázní. Zde došlo za poslední tři roky celkem k pěti vážným nehodám, které si vyžádaly jeden lidský život a způsobily čtyři těžká a sedm lehčích zranění. Toto místo je současně vůbec nejrizikovější lokalitou v celé ČR na základě analýzy z let 2013–2015. Jen během těchto let se zde přihodilo celkem 12 dopravních nehod.

Silnice I/21 figuruje i na druhém místě v rizikovosti v Karlovarském kraji. Motoristé by si měli dávat pozor u obce Okrouhlá, asi šest kilometrů od Chebu. Za poslední tři roky zde došlo k šesti dopravním nehodám, které vzaly život dvěma lidem a tři další vážně zranily.

Třetím nejhorším místem, co se nehodovosti v Karlovarském kraji týká, je silnice I/6 vedoucí z Karlových Varů. Asi dva kilometry od města u odbočky vedoucí do obce Olšová Vrata se přihodilo sedm dopravních nehod se třemi vážnými zraněními.

Po Karlovarském kraji následuje Středočeský a Zlínský

Druhým nejrizikovějším místem v celé ČR je po silnici I/21 v obci Drmoul v Karlovarském kraji sjezd z E65 za vsí Bezděčín jižně od Mladé Boleslavi, respektive křižovatka, která tuto komunikaci propojuje se silnicí I/16. V posledních třech letech se v této lokalitě v katastru obce Nepřevázka staly čtyři vážné nehody s jedním úmrtím a pěti těžkými zraněními.

Temné třetí místo obsadila zatáčka (křižovatka s vedlejší silnicí) u Starých Hutí na silnici I/50 u Uherského Hradiště. I zde se přihodily čtyři vážné nehody, které si vyžádaly jeden lidský život a čtyři vážná zranění.

Z žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku je patrné, že v něm některé kraje figurují vícekrát. Nejhůře dopadl Ústecký, Středočeský a Jihočeský kraj. Všechny jsou zde zastoupeny celkem třikrát. Naopak nejlépe dopadl kraj Liberecký, Vysočina a Pardubický. Tyto kraje se do žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku vůbec nedostaly.

 

Nejkritičtější místa na silnicích v ČR v letech 2013–2015

Pořadí Silnice Kraj Okres Vážné nehody Zraněné osoby Katastr
SZ TZ LZ
1. I/21 Karlovarský CH 5 1 4 7 Drmoul
2. I/16 Středočeský MB 4 1 5 1 Nepřevázka
3. I/50 Zlínský UH 4 1 4 2 Staré Hutě
4. I/30 Ústecký UL 4 0 4 0 Ústí nad Labem
5. I/27 Plzeňský PS 3 1 6 0 Třemošná
6. I/48 Moravskoslezský FM 3 1 5 4 Frýdek – Místek
7. I/50 Jihomoravský VY 3 0 5 0 Velešovice
8. I/7 Středočeský KL 3 3 1 4 Třebíz
9. I/34 Jihočeský JH 3 0 4 2 Třeboň
10. I/55 Olomoucký PR 3 1 2 5 Přerov
11. I/33 Královéhradecký NA 3 1 2 1 Česká Skalice
12. I/12 Středočeský RA 3 1 2 1 Břežany I
13. I/4 Jihočeský ST 3 1 2 0 Nišovice, Malenice
14. I/11 Moravskoslezský FM 3 0 3 0 Vendryně
15. I/13 Ústecký TP 3 0 3 0 Teplice
16. I/49 Zlínský ZL 3 0 3 0 Zlín
17. I/30 Ústecký LT 3 0 3 0 Prackovice
18. I/23 Jihočeský JH 3 0 3 0 Jindřichův Hradec
19. I/43 Jihomoravský BK 3 0 3 1 Voděrady
20. I/33 Královéhradecký TU 3 0 3 0 Trutnov

Zkratky: SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění.

Pořadí závažnosti jednotlivých nehodových lokalit bylo stanoveno v jednotlivých krocích podle následujících kriterií:

1)         počet nehod, při kterých došlo k smrtelnému a/nebo těžkému zranění;

2)         počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné, nebo těžké zranění;

3)         závažnost zranění;

4)         počet ostatních nehod v dané lokalitě.

 

Většina nehod vznikla ve dne na suché vozovce a viník nebyl pod vlivem alkoholu

„Nehodové lokality i jednotlivé dopravní nehody jsou všeobecně rozdílné, ovšem ze souhrnné statistiky lze vyvodit několik dílčích závěrů a specifikací. Převážná většina nehod se stala ve dne, na suché vozovce a viníkem byl řidič, který nebyl pod vlivem alkoholu,“ uvedl dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Allianz Automapy podílí.

Jak vyplývá z dlouhodobých statistik, významným faktorem u většiny sledovaných nehod s vážným následkem na zdraví či dokonce smrti, je nepřiměřená rychlost vozidla na silnici. Z 65 identifikovaných nehodových lokalit v jednotlivých krajích ČR byla rychlost dominantní příčinou celkem ve 13 lokalitách.

Právě s ohledem na lidské životy a zdraví se Allianz nadační fond snaží s nehodovostí bojovat pomocí dlouhodobé prevence. Ve spolupráci se společností 3M Česko, odborníky na řešení pro dopravní bezpečnost, pracuje na tom, aby co nejvíce rizikových míst z českých silnic zmizelo. Vybrané lokality proto pro motoristy zviditelní vhodným doplněním či úpravou dopravního značení. „Někdy může i pouhá změna značení zachránit lidské životy,“ uvádí za společnost 3M Česko Eduard Perski, specialista na řešení pro dopravní bezpečnost.

Naposledy tak byla opravena hned dvě na sebe navazující nehodová místa ve Zlínském kraji, v katastru obcí Buchlovice a Staré Hutě. Dále nebezpečná lokalita u Řevničova na Rakovnicku a rovněž nebezpečné místo u Lhoty pod Libčany v Královéhradeckém kraji. Před tím prošla opravou i lokalita u Toužetína na Lounsku a v Milíně na Příbramsku. A následovat budou další projekty.