Mauzoleum v Jindřichovicích – památník, který budí respekt

Tuto neděli, 20. 11. 2016, se krátce před půlnocí sešli pravoslavní věřící v Mauzoleu v Jindřichovicích, aby oslavili svátek svatého archanděla Michaela. U hrobů pochovaných srbských a ruských vojáků z I. světové války se pravoslavní křesťané pomodlili krátkou prosebnou bohoslužbu k archandělu Michaelovi, patronu vojínů. Po ní následovala ještě bohoslužba za pokoj duší zde odpočívajících vojínů převážně srbské, ale i ruské a české národnosti. Na samý závěr pak věřící za zpěvu písní se svícemi v rukou prošli v zástupu uličkami, kde jsou vyskládané rakve s ostatky téměř 7000 zajatých vojínů, které přítomný duchovní symbolicky posvětil svěcenou vodou. Bohoslužba byla zakončena skromným symbolickým pokrmem krátce před 2. hodinou ranní.IMG_7813

Stávající mauzoleum bylo zbudováno v prostorách bývalé vodárny, která zásobovala vodou zajatecký tábor, ve kterém bylo internováno až 30 000 vojínů. Většina vojínů umírala na podvýživu, nemoci a šířící se epidemie. Nejmladším pochovaným zajatcem v mauzoleu je sedmiletý chlapec, který zde zemřel spolu se svým dědečkem, pravoslavným knězem. Po skončení I. světové války byly pozemky skoupeny jugoslávskou vládou, bývalá vodárna prošla stavebními úpravami, které podtrhly pietu tohoto místa. Mauzoleum bylo slavnostně vysvěceno 8. července 1932 pod záštitou prezidenta Masaryka a jugoslávského krále Alexandra I.

Otec Metoděj, pravoslavný duchovní, který vedl bohoslužbu, o místu dodává: „Při návštěvě mauzolea se člověk ocitá na velmi pozoruhodném a důstojném místě. Mauzoleum a přilehlé pozemky vlastně patří cizímu, srbskému státu, před mauzoleem se tyčí túje dovezené sem ze srbského kláštera Chilandar ze Svaté hory Athos. Navíc při vstupu do mauzolea každého člověka upoutá vůně uložených dřevěných rakví, nemluvě o představě, že zde na jednom místě odpočívá téměř 7000 osob. Každý z těch pochovaných měl svůj jedinečný příběh a život. Osud je ale všechny dovedl sem, do tohoto odlehlého a tichého kraje – pietu tomuto místu zkrátka nelze upřít.“

Mauzoleum je přístupné i veřejnosti, termín návštěvy je možno domluvit na radnici nebo přímo u správce mauzolea Dejana Randjeloviče na telefonním čísle 602 127 566.IMG_7850