Záchranáři se věnovali školákům

Šest stanovišť a další zajímavý program ve třídách čekal na žáky františkolázeňské základní školy. Konal se zde Den bezpečnosti a školáci si odnesli spoustu zajímavých informací, ale i zkušeností. Mohli si vyzkoušet třeba i masáž srdce na figuríně.

Den bezpečnosti se ve škole v tak velkém rozsahu konal poprvé.

„Připravená jsou různá stanoviště, ve kterých se třídy střídají po dvaceti minutách až hodině,“ popsala ředitelka školy Jiřina Fajfrová. Do školy dorazili například hasiči. „Ti měli připravená dvě stanoviště. Jedno bylo zaměřené spíš na teorii, a to na chování v krizových situacích. Na druhém stanovišti si žáci prohlédli výstroj, kterou si mohli i vyzkoušet. Sami tak na vlastní kůži poznali, že nosit ji není nic jednoduchého,“ podotkla ředitelka.

Sanitku pak dětem ukázali studenti oboru zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy v Chebu – Daniel Florián, Jiří slavík a Oliver Kortan – pod vedením učitelky odborných předmětů Simony Truhlářové.

„Připravená byla ukázka první pomoci nebo třeba přístroje ‚aed‘, což je takový menší defibrilátor,“ řekl Daniel Florián. „Prohlédli si také sanitku a mohli se zeptat na všechno, co je zajímalo.“

Resuscitaci si vyzkoušela také čtrnáctiletá Daniela Čechová.

„Čekala jsem, že to bude jednodušší. Bylo to ale poměrně fyzicky náročné,“ zhodnotila a dodala, že by tuto zkušenost měli absolvovat všichni školáci.

Kromě toho dorazil také velitel Městské policie Františkovy Lázně Roman Adler, který se věnoval bezpečnosti na silnicích, záchranář Jiří Černý a také Zbyněk Štědrý, manažer regionální bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty.  „V tomto měsíci se stala mimořádná událost na Plzeňsku, kde v tělese dráhy na odstaveném vagonu došlo k zasažení mladého člověka elektrickým proudem poté, co na vagon vylezl, kde se chtěl vyfotit. Utrpěl popáleniny na 70 % těla. Obdobné případy skončily na nádraží v Chebu v lednu letošního roku při hře školáků na odstavených vagonech, kde el. proud zasáhl 13letého kluka, který utrpěl popáleniny 3. stupně,“ uvedl Zbyněk Štědrý. „Jednou z možností jak zamezit porušování zákazů spojených se vstupem do provozované železniční cesty je provádění preventivně bezpečnostních akcí za účasti státní a městské policie. Tyto akce byly  opakovaně uskutečněny na předem vytipovaných místech v rámci všech Oblastních ředitelství SŽDC.  Konkrétně na Karlovarsku  na provozované  železniční dopravní cestě a železničních přejezdech v Sokolově s kladným účinkem. Na tyto preventivně bezpečnostní akce se snažíme navázat právě preventivně výchovnou činností ve školách.  Za naší „Třicítku“ začínáme v ZŠ Františkovy Lázně. Máme pro ně připravenu přednášku a  film, cílený na tuto skupinu dětí, který byl pro tyto přednáškové cykly vytvořen.  Důvodem je seznámení školáků s bezpečnostními riziky, tím důsledky případné nekázně v  provozované železniční dopravní cestě s vysvětlením zásad,  které si musejí při vstupu do provozované železniční dopravní cesty osvojit. Zkrátka, musejí se naučit, že železnice není zábavný park, kde si pouze vyzkouší atrakce s adrenalinem a večer se pobaví nad  svým selfíčkem s přáteli a kamarády. Jak se ve sdělovacích prostředcích stále přesvědčujeme, tady je to mnohdy  bohužel jinak.  Hlavním důvodem a smyslem  semináře je, abychom především teenagerům přiblížili realitu, která v případě jejich nerespektování rizik, spojených s jejich negativním chováním na železnici může nastat,“ doplnil.

Učitelé se na navíc věnovali dopravní výchově, a to nejen formou testů, ale prostřednictvím puzzle či omalovánek.