ČSSZ: Zkontrolován každý desátý v pracovní neschopnosti, uděleno přes 2 500 postihů

Letos od ledna do září zkontrolovali pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 118 419 lidí na tzv. neschopence. Ve 2 594 případech bylo přistoupeno k udělení postihu za nedodržování lékařem stanoveného „režimu léčby“. Nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (391), naopak nejméně v Jihočeském kraji (54). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Je dobré zopakovat, že pojištěnec (osoba účastna nemocenského pojištění, neplést se zdravotním pojištěním), který je uznán lékařem dočasně práceneschopným, má nárok na výplatu nemocenského, pokud splňuje zákonné podmínky. Současně je jeho povinností dodržovat režim dočasně práceneschopného.

Kdo a kdy kontroluje

Zaměstnavatel může provést kontrolu v průběhu počátečních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti včetně prvních tří dnů, za kterou se náhrada mzdy nevyplácí. O provedení kontroly může zaměstnavatel také požádat OSSZ. Pracovníci OSSZ mají možnost zkontrolovat nemocného kdykoliv během doby, kdy je na tzv. neschopence, a ten jim musí kontrolu umožnit.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců 1. 1. – 30. 9. 2016

Kraj Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha 6 071 121
Jihočeský 4 955 54
Jihomoravský 15 613 211
Karlovarský 6 005 220
Královéhradecký 9 053 167
Liberecký 4 527 94
Moravskoslezský 14 382 259
Olomoucký 8 606 184
Pardubický 8 663 223
Plzeňský 11 068 391
Středočeský 12 227 212
Ústecký 8 012 200
Vysočina 4 200 87
Zlínský 5 037 171
Celkem ČR 118 419 2 594

Zdroj: ČSSZ

 

Důležité – označení bytu

Nemocný se má zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři a která je zaznamenána v tzv. neschopence. Je důležité pamatovat na to, aby byt byl označen jmenovkou nebo jiným jednoznačným způsobem a opatřen zvonkem. Každý dočasně práceneschopný pojištěnec by měl vědět, že může být zkontrolován kdykoliv během doby, kdy je „na neschopence“, a to i opakovaně. Existuje-li důvodné podezření, může být kontrola provedena i např. v pozdních hodinách.

Dodržování stanovených hodin vycházek

Pokud nemocnému ošetřující lékař povolí vycházky (v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, v rozmezí od 7 do 19 hodin), má pojištěnec povinnost dodržovat jejich stanovený časový úsek.

Dávka „nemocenské“ od 15. dne

Platná právní úprava stanoví, že za první tři dny nenáleží žádná výplata, jde o tzv. karenční dobu. V období od 4. do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Nemocenské od ČSSZ zaměstnanci náleží od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) náleží pouze nemocenské, a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a pouze za předpokladu, že si dobrovolně platí pojistné na nemocenské pojištění.