Františkovy Lázně ožijí básněmi a krásnou literaturou

Po „velké přestávce“ jsme se spolu se starostou MÚ Františkovy Lázně, panem Janem Kuchařem, dohodli navázat zpřetrhanou nit výše uvedeného, v minulosti tak významného českého a československého festivalu (LFL), a to uspořádáním jeho 19. ročníku v listopadu 2016.Poetickými Františkovými Lázněmi zněly básně a vzpomínky literátů

Pohnutky bývají různé. Dovolte, abych uvedla i tu svou, osobní: v roce 1982 doslova vtrhly se svými zakladateli „LITERÁRKY“ do našeho poklidného městečka a spolu s nimi i opravdové literární dění. Vím, že nejen pro mě, ale pro mnoho členů chebského Klubu mladých autorů, ale i dalším literátům a dokonce i nejširší veřejnosti, se otevřel opravdický svět literatury.

Pohnutky společenské jsou více poetické, vždyť naším městem se toulaly a tvořily v něm opravdu velké světové umělecké osobnosti: Goethe, Beethoven, Němcová, Nezval, Hrabal… a je jich mnohem delší řada. Básníci, hudebníci, malíři a spisovatelé vytvářejí to neopakovatelné Génius loci a Františkovým Lázním „LITERÁRKY“ zkrátka sluší. Přinášejí našemu městu duchovní rozměr a ten umělci vždy nesli z pokolení na pokolení.

Avšak „Časy se mění a my se měníme v nich“, pravil klasik a já doufám, že i my se trochu v čase měníme k lepšímu. A tak se letošní 19. ročník liší například tím, že je soutěžní jen pro vybrané školy, větší část festivalu je otevřená široké veřejnosti. Liší se tím, že některé z pořadů LFL jsou zahrnuty do celorepublikových „Dnů Poezie“ s mottem “Žádný člověk není ostrov sám pro sebe.”, které mají podporu Ministerstva kultury.

Navíc, a to je pro mě osobně hodně podstatné (vždyť jsem již s panem Hanušem Karlachem usilovala v roce 1988 o rozšíření LFL o překladovou část z němčiny do češtiny a naopak), je tento ročník LFL v duchu „Grenzen Schmelzen“ –prvním naším českoněmeckým festivalem. Uvidíte a uslyšíte tudíž nejen autory české, ale i německé. Na přeshraniční dimenzi festivalu mají velkou zásluhu Olga Kupec a Václav Gruber.

Poprvé je také jeden pořad věnován akademické obci a úzkému okruhu zapálených amatérů.

LFL v roce 2016 se liší ještě tím, že jsou pod patronací Českého centra Mezinárodního PEN klubu Praha.

Jsem obzvláště potěšena, že se letos poprvé partnery festivalu staly České dráhy spolu s německým dopravcem Oberpfalzbahn a může tedy vyjet s literáty náš první symbolický Happeningový vlak Cheb – Františkovy Lázně – Hof a zpět.

Co říci na závěr? Děkujeme městu, místním podnikatelům a všem partnerům za všemožnou podporu Literárních Františkových Lázní!

Jménem všech organizátorů přeji každému z Vás, aby si pro sebe z našeho bohatého programu vybral to pravé, ořechové.

Alena Vávrová, spisovatelka a básnířka

 

Program 19. ročníku Festivalu Františkovy Lázně

 

04/11/2016 19:00 – Stará garda s novou tváří / Alte Garde mit neuem Antlitz

05/11/2016 15:00 – Poetické Františkovy Lázně

05/11/2016 19:00 – Cestou / Unterwegs Večer české a německé literatury

06/11/2016 9:00 – Běh s knihou / Františkolázeňská míle

06/11/2016 11:00 – 12:00 – Beseda s Pavlem Kosatíkem o knize „Emil běžec 00:10“

06/11/2016 15:00 – Poetické Františkovy Lázně / Poetisches Franzensbad

07/11/2016 18:30 – Jiří Žáček + VHRSTI

12/11/2016 19:00 – Máchův Máj – Představení vítězů literární a výtvarné soutěže pro školy

15/11/2016 19:00 – Čepelky, Miloňky a Pepsonky

18/11/2016 16:30 – Německá poezie českýma očima aneb Jak přeložit nepřeložitelné

18/11/2016 19:00 – Together

19/11/2016 7:50 – 14:00 – Happeningový vlak literátů a muzikantů Čtení ve vlaku z Chebu do Hofu a zpět