Mykologové zamkli les na Zelené hoře u Chebu

Mykologický klub Slavkovský les spolu s chebským muzeem uspořádal tradiční akci pro veřejnost: Zamykání lesa na Zelené hoře u Chebu. Zúčastnilo se 45 zájemců o poznání hub v přírodě a celkem se našlo a bylo pojmenováno asi 110 druhů hub.

Trasa byla dlouhá asi 11 kilometrů a vedla lesem po vrstevnicové cestě na Zelenou horu a zpět do Chebu.

Některé sebrané houby pak posloužily na vrcholu Zelené hory k uspořádání improvizované výstavky. Byly popsány vystavované druhy a také možné záměny jedlých a jedovatých hub.

Lidé si tak prohlédli například jedlé opeňky měnlivé a podobné jedovaté čepičatce jehličnanové. Byla k vidění i bedla červenající a její jedovatá dvojnice bedla zahradní (Česká). Vysvětlili jsme problematiku jejich sběru na rozdílných stanovištích a potřebu dobré tepelné úpravy bedly červenající. Byla popsaná i jedovatá pečárka zápašná a její možná záměna za jedlé pečárky.

Našli jsme také hřibovité druhy, například hřib strakoš, smrkový, kovář, hnědý a jiné. Vyskytly se i méně běžné druhy hub, jako je trsnatec lupenitý, patyčka rosolovitá, tmavobělka krátkonohá a pečárka Bohušova.

Členové mykologického klubu rozdělali u Bismarckovy rozhledny oheň, kde byla možnost se příjemně ohřát a opéci špekáčky.

Dle plánu byla na vrcholu Zelené hory přečtena báseň o lese a poté nejmladší účastník uzavřel les symbolickým klíčem, čímž jsme naplnili účel naší akce.

Počasí nám přálo, obdivovali jsme nadšení a dobrou náladu účastníků, bylo to určitě i zásluhou obětavých členů našeho klubu.

Za MK Slavkovský les- Jiří Pošmura