Budoucnost lázní? Nedílnou součástí je v současnosti věda a výzkum

Sdružení lázeňských míst funguje již 25 let a jeho 19. konference se uskutečnila na západě Čech. Hostily ji Františkovy Lázně a hlavním tématem byla Konkurenceschopnost českých lázní v evropském prostoru. Odborníci se shodli na tom, že je třeba účinky přírodních  léčivých zdrojů na lidské zdraví podpořit vědecky. S tím souviselo také představení projektu Výzkumného ústavu balneologického, v.v.i., jehož pobočka sídlí  ve Františkových Lázních. Půjde o první projekt svého druhu v porevoluční historii země. Součástí konference bylo  také udílení  ceny Osobnost českého lázeňství roku 2016.a web2IMG_9982

Na konferenci dorazila asi stovka účastníků. Mezi vzácné hosty konference patřili místopředseda Senátu Ivo Bártek, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, první náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková či viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý a řada dalších osobností.  Ministr Němeček přítomné ujistil, že do lázeňství půjde příští rok opět víc peněz.  „Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví navýší finance pro segment lázeňství o čtyři procenta,“ potvrdil a podotkl, že v současné době bojují lázně s nedostatkem personálu. „To jsou ale o dost příjemnější starosti, než ty, které lázně musely řešit v roce 2013,“ doplnil s nadsázkou.

Kromě navýšení úhradové vyhlášky pro příští rok je ministerstvo připraveno podporovat projekty odborných balneologických výzkumů. Právě vědecké doložení účinků  lázeňské péče je nedílnou součástí jeho rozvoje. „Pokud klinicky dokážeme účinky lázeňství, bude to ten nejlepší nástroj pro propagaci českých lázní,“ uvedl Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní. A právě s Františkovými Lázněmi a vědou souvisí projekt balneologického výzkumu, který na konferenci představil  RNDr. Jiří Schlanger. Projekt společně připravuje Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.,  společně s FTVS UK Praha.

„Zaměřen je na získání klinických důkazů lázeňské péče. Zkoumáno by mělo být šest minerálních vod a šest  peloidů – slatin,“ popsal starosta Jan Kuchař. Projekt by měl být financován 100% z výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání administrovaného MŠMT,  ze kterého mohou čerpat pouze vysoké školy, případně v.v.i. Výzkum přijde asi 180 milion korun. „Projekt je naplánován na pět let a zkoumat se bude na vzorku cca 1200 lázeňských respondentů,“ doplnil starosta Františkových Lázní s tím, že už projekt úspěšně prošel kontrolou věcného hodnocení a do konce roku by mělo být známo, zda bude schválen a podpořen. „Jedná se o první projekt zaměřený na ‚Lázeňství založené na důkazech‘ v porevoluční historii,“ upozornil. a web 1IMG_9981

Na konferenci byl představen i další projekt. Konkrétně česko-bavorský, který bude zaměřený na ochranu přírodních léčivých zdrojů. „V tomto projektu je leadpartnerem město Františkovy Lázně a partnery jsou bavorská města Neualbenreuth-Sibyllenbad a Alexandersbad,“ popsal Kuchař. Projekt představil ředitel Výzkumného ústavu balneologického, v.v.i., Ing. František Och a na konferenci ho doplnil Mgr. Milan Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR, který je konzultantem tohoto projektu. Žádost o finanční podporu by měla být podána na začátku příštího roku.

Jedním z témat konference byla také výše lázeňského poplatku. Ten nezaznamenal od roku 1991 změnu. Na programu byla i diskuze o tzv. Novém lázeňském statutu měst. Mnozí starostové si postěžovali na obtížnost jeho projednání, a to zejména na mezirezortní půdě (Min.zdrav., MMR a Min. vnitra).

V rámci konference byla udělena cena Osobnost českého lázeňství roku 2016. Z rukou předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Petra Kulhánka ji osobně převzala Ing. Lena Mlejnková. Vystudovaná inženýrka ekonomie pocházející z Prahy začala pronikat do povědomí odborné veřejnosti v devadesátých letech minulého století. Na VŠE v Praze mimo jiné přednášela „Lázeňství“. V průběhu let prošlo tímto předmětem mnoho studentů, z nichž někteří se později ve svém profesním životě v tomto oboru uplatnili. Je známa též svou rozsáhlou publikační činností. V období krize lázeňství se aktivně zapojovala do boje o záchranu lázeňské péče. Zásadně se zasluhuje o prosazení spojení mezi ekonomickým a medicínským aspektem lázeňství.

Sdružení lázeňských míst ČR, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Agenturou CzechTourism a městem Františkovy Lázně,  si letos připomíná 25 let od svého založení. „Stalo se během své existence významným partnerem pro státní správu v otázkách týkající se lázeňství, stalo výrazným propagátorem lázeňství v ČR, je určitě i jeho zásluhou ‚restart‘ českých lázní před dvěma lety,“ uzavřel předseda sdružení Petr Kulhánek.a web 3IMG_9992

———————————-

O Sdružení lázeňských míst

Sdružení lázeňských míst České republiky je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR, na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a regionu, ale i ČR.

Posláním sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a rozvoji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého lázeňství a českých lázeňských města a obcí. Pro dosažení vytyčených cílů usiluje sdružení o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými organizacemi a sdruženími, ale i o spolupráci na mezinárodní úrovni.