Dnes je Světový den hospicové a paliativní péče

Druhá říjnová sobota je každý rok věnována Světovému dnu hospicové a paliativní péče, letos připadá tento den na dnešní sobotu. Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. Je to den, kdy se v mnoha zemích světa, na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také příležitost poděkovat jednotlivcům, firmám a institucím za poskytnuté dary a finanční prostředky pro jejich činnost.

Hospic sv. Jiří
Hospic sv. Jiří

Jaké jsou cíle Světového dne hospiců a paliativní péče?

Jde především o to jak:

  • Zvýšit povědomí o potřebách lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní;
  • Vytvářet prostor pro diskusi o těchto tématech;
  • Zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě;
  • Získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče;

Každý rok je také vyhlášeno ústřední téma, pro letošní rok je jím „Život a umírání v bolestech.“ Je to proto, že 75 % světové populace nemá adekvátní přístup k analgetikům opiodního typu, jako je Morfium apod. Miliony lidi tak trpí bolestmi, kterým by se mohli vyhnout, pokud by měli k nim přístup. Každý rok umírá na světě přibližně 18 miliónu lidí v bolestech. Národní legislativa, mezery ve vzdělání, neznalost zdravotnických náležitosti a ekonomické bariery jsou příčinou toho, že nedosáhnou na úlevu od bolesti. Díky legislativě, erudici lékařů a síti zdravotnických institucí (onkologických ambulancí, ambulancí bolesti, ordinací praktických lékařů, ale i sítě lůžkových a mobilních hospiců) se u nás jen výjimečně setkáme s pacienty, u kterých není bolest dostatečně tlumená.

V České republice jsou – co se týká hospicové péče – ale aktuální jiná témata, a to adekvátní financování obou typů hospiců a dobudování sítě těchto zařízení. „Odcházející rada a zastupitelstvo KV kraje učinili v tom první kroky, které však zasluhují korekci, jako například vybudovat lůžkový hospic pro okresy Sokolov a Cheb,“ vysvětlil vedoucí lékař hospice svatého Jiří Ján Cabadaj. Narovnat by se měl také rovnostářský přístup k dotaci KV kraje Agentur domácí péče, jejichž činnost je v současné době z 90 % hrazená z prostředků zdravotního pojištění. „Činnost mobilních hospiců je možná jen proto, že jejichž provoz je ze 100 % možný jen díky příspěvkům individuálních dárců, sponzorujících firem, a také díky grantům, charitativním akcím, ale také z dotací obcí a měst,“ doplnil. „Nezbývá nám jen věřit, že nové vedení KV kraje, vzešlé z probíhajících voleb, se rychle zorientuje v problémech kraje a bude věnovat patřičnou pozornost i právě otázkám dostupnosti a zajištění hospicové a paliativní péče v našem kraji,“ dodal.