Spolek Živé Sokolovsko uspořádal první ročník Coursingu v Sokolově

Spolek Živé Sokolovsko ve spolupráci s MDK Sokolov a firmou SOTES s.r.o.  připravil akci s názvem Coursing aneb sokolovský psí den, která měla premiéru v sobotu 1. října 2016 v areálu Bohemia Sokolov.  Od deváté ranní hodiny se v parku začali scházet nejen majitelé se svými psími miláčky, kteří se rozhodli zajímavý psí sport vyzkoušet, ale také diváci.

„Coursing je kynologický sport, který je založen na touze psa lovit.Cílem psa při coursingu je ulovit kořist v podobě střapce z igelitových pásků, která je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce. Pro většinu psů i majitelů byla naše akce prvním seznámením s coursingem, a tak byla zvolena jednoduchá trať na kratší a rovinaté ploše,“ vysvětlila Iveta Müllerová ze spolku Živé Sokolovsko.

Akce probíhala od 9 do 15 hodin a krom coursingových běhů byl pro účastníky i diváky připraven doprovodný program ve formě ukázek dalších psích sportů a aktivit. Zadržení nebezpečného pachatele ukázali psovodi PČR a jejich speciálně cvičení psí parťáci. S ukázkou psích agilit dorazily členky ZKO Březová u Sokolova a Lucie Raclová, kteří po ukázce nechaly postavenou dráhu z překážek, a tak si agility vyzkoušeli i ostatní přítomní pejsci. Poslední ukázkou byly psí triky od Vandy Říhové a jejích psů.

Během celého dne bylo možné podpořit kočičí a psí útulek a pobavit se o problematice toulavých zvířat. K veterinární a fyzioterapeutické konzultaci byla na akci MVDr. Kateřina Sieberová  a pro vzorné psí miláčky stánek s domácími sušenkami od Agátky.

„Počasí nám přálo a všichni majitelé i pejsci byly úžasní. S průběhem akce jsme velmi spokojené a určitě plánujeme druhý ročník, který bychom rády spojily s voříškiádou, jelikož ta na Sokolovsku prostě chybí,“ dodala Lucie Raclová z Živého Sokolovska.

Jak spolek slíbil, tak také splnil a ze startovného za každého pejska, který si coursing vyzkoušel, daroval 10,-Kč na kočičí útulek v Sokolově.

„Akce se zdařila a my jsme rádi, že jsme mohli být právě u prvního ročníku a doufám, že i né posledního. Klobouk dolů před všemi, kteří se aktivně zúčastnili, ať to byli pejskaři či děvčata ze Živého Sokolovska,“ řekl k akci ředitel MDK Mgr. Ladislav Sedláček.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a pomáhali: MDK Sokolov, firmě SOTES s.r.o., panu Robertu Waltrovi, Janu Ševicovi, firmě Potraviny-Sokolov, polici ČR, ZKO Březová a jejím členkám, Vandě Říhové, firmě Sušenky od Agátky, kočičímu a psímu útulku a všem zúčastněným majitelům, pejskům i divákům.

Za Živé Sokolovsko Iveta a Lucka