Vědí politici, co trápí lidi v Karlovarském kraji

Už na začátku října se konají volby do krajského zastupitelstva. V Karlovarském kraji kandiduje 20 stran a hnutí. Živé Chebsko oslovilo jejich lídry a položilo jim několik otázek, druhou část odpovědí nyní přinášíme. Strany a hnutí jsou řazené podle čísel, se kterými jdou do voleb. Fotografii má u svého textu jen ten lídr, který ji poslal.mapa-republiky-malá-na-web

Tentokrát si u nás přečtete odpovědi na tyto otázky:

1 – Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
2 – Kolik času Vás stojí volební kampaň? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
3 – Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?

1 – Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Roubínek Miroslav

Kontakt se nepodařilo dohledat.

2 – Občanská demokratická strana
Jakobec Karel (52) – místostarosta města Sokolov

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
To asi není otázka pro mne, ale pro ty, kteří mne svými hlasy v rámci strany podpořili.
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Času je to samozřejmě hodně, ale i díky skromnějšímu rozpočtu se to dá stihnout v rámci svého volna a dovolené. Samozřejmě trpí rodina, ale to je fakt, který politika přináší, i když právě neprobíhá žádná kampaň.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Nedostatek solidních pracovních příležitostí, tomu odpovídá i nejnižší průměrná mzda v rámci celé republiky a zákonitý odliv schopných obyvatel jinam. Chybí také plnohodnotná, pokud možno veřejná, vysoká škola. Problém je i odkládání dokončení dálnice na Prahu i směrem na Marktredwitz.

5 – Sdružení nezávislých kandidátů  
Fritsch Eduard (53) – starosta obce, zkušební komisař zbraně

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Byl jsem to já, kdo přišel s myšlenkou založit hnutí s názvem Sdružení nezávislých kandidátů 1, a myšlenku jsem také s několika kolegy zrealizoval. Realizaci jsem věnoval mnoho svého volného času a úsilí, proto jsem byl vybrán na kandidátní listinu jako lídr.volby Eduard Frisch

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Volební kampani věnuji většinu svého volného času včetně sobot a nedělí. V některých případech čerpám řádnou dovolenou.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Na toto téma jsem vedl s občany řadu diskusí. Z nich jsem vybral tři věci. Nízká průměrná mzda v regionu. Neexistující dálniční spojení s Prahou, nehodné třetího tisíciletí. Odchod mladých lidí z regionu za vyšším vzděláním a vyšším výdělkem (do Prahy, do jiných vyspělých západních zemí – Německo, Anglie, Irsko aj.).
A proč? V Karlovarském kraji je nejnižší průměrná mzda v republice, v sousedním Německu je minimální mzda 4x vyšší. Řadu lidí štve, že 27 let po listopadu 1989 neexistuje dálniční spojení ze světového lázeňského města, Karlových Varů, do hlavního města Prahy.

12 – Česká strana sociálně demokratická
Havel Martin (50) – hejtman Karlovarského kraje

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
To je spíš otázka pro mé stranické kolegy, kteří mi dali svou důvěru a podpořili mě. Naše strana si jako jediná uspořádala vnitrostranické volby lídrů a já jsem v Karlovarském kraji vyhrál. Osobně si myslím, že jsem za tu dobu ve vedení kraje prokázal, že umím dotáhnout investice a projekty do konce, řídit spolupráci široké koalice a dohodnout se na věcech zásadních pro rozvoj kraje. Přitom ale dbám na plnění programu Volby Havel_001sociální demokracie.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Pozice hejtmana nemá pracovní dobu od-do, často pracuji večer nebo o víkendu, kampani se tedy věnuji po vyřešení svých pracovních povinností.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Obyvatelé našeho kraje potřebují dostatečnou nabídku kvalitních pracovních míst včetně uplatnění pro absolventy středních a vysokých škol. Proto podporujeme rozvoj průmyslových zón v kraji, s důrazem na vznik dalšího průmyslového parku v Chebu, a jednáme o možnosti podpory státu pro průmyslovou zónu na Sokolovsku. S tím souvisí i nízká průměrná mzda, kterou nabízí především oblast lázeňství. S rozšířením nabídky pracovních míst o jiná odvětví, především technického směru, by došlo i k navýšení mezd. Jsem v kontaktu s malými a středními firmami, ale i velkými zaměstnavateli, abychom věděli, jaká pracovní místa mohou nabídnout, a podle toho upravujeme středoškolské obory.

Rozhodně je pro nás všechny důležitá urychlená dostavba D6, která propojí kraj s Prahou a dálniční sítí v zemi. Do té doby budu usilovat o zrušení dálničního poplatku na D6, nejlépe v celém úseku od Chebu do Karlových Varů. To by mělo platit pro všechny ostatní, postupně budované úseky D6. Ty často ani nemají v blízkosti odpovídající souběžnou trasu, tedy silnici první třídy.
V našem kraji je z celé ČR nejvyšší počet onemocnění rakovinou plic u mužů a dělohy u žen. Sice kvalitně vybavené, ale jediné onkologické oddělení v chebské nemocnici, nemůže v budoucnu sloužit všem pacientům, a ti musí i ve špatném zdravotním stavu a s bolestmi cestovat za péčí do Plzně nebo do Prahy. Proto usilujeme o možnost vzniku komplexního onkologického centra v Karlových Varech, které by společně s chebským pracovištěm nabídlo potřebné zdravotní služby pro všechny.

14 – ALTERNATIVA
Kotek Jiří (58) OSVČ – manažer, jednatel, zastupitel kraje

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Je to výsledek individuálního rozhodování ostatních kandidátů a lidí z ALTERNATIVY. Lze ho chápat jako reflexi toho, co v té „politice“ řadu let dělám.volby jiriK Hlavní roli v tom jistě hraje důrazná protikorupční aktivita a odhalování korupčních kauz (losovačka, nemravné prodeje nemovitostí, Golf, atd.), zásadovost a ctění principů, jako třeba neakceptování KSČM ve vedení kraje, a trvalá aktivita za odvolání politruka Sloupa, což jsme obojí úspěšně dotáhli. K tomu jistě také kus pozitivní práce na magistrátu, kterou jsem stihnul realizovat.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Času velmi mnoho, neumím to dělat jen „jako“. Kombinovat to mohu v rámci času, který mám k dispozici, tedy den má 24 hodin a týden 7 dní. Poslední 4 měsíce to mám vskutku hodně našponované.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Nechcete-li otázkou získat v odpovědi reprodukci výsledků sociologických průzkumů, podle kterých si velké politické strany zvykly dělat své volební programy, s řadou populistických slibů, tak ALTERNATIVA je konzistentní v názoru na korupci a klientelismus. Pokládáme je za zásadní a trvající problém celé polistopadové epochy. Paralyzuje veřejné rozpočty a ty jsou pak skoupé na ostatní potřebné oblasti. V důsledku toho pak vidíme nekoncepčnost a politikaření samospráv, které vyhání lidi bez práce a uplatnění z regionu. Proto tento problém nadřazujeme ostatním, dílčím problematikám. V kraji máme několik specifických mikroregionů s různými problémy. Takže vedle průřezového zdravotnictví, školství a dopravy, to je lázeňství, těžební činnosti, lesní a zemědělské hospodaření, turismus. Nelze vypichovat problém, dva, ale je třeba vnímat celý vějíř regionálních problémů, a ty řešit souběžně.

27 – Volba pro Karlovarský kraj
Zemanová Hana (36) – advokátka

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Jako lídryně naší kandidátky jsem byla svými kolegy vybrána demokratickým způsobem a já si velmi vážím toho, že mi důvěru daly takové osobnosti jako je bývalý hejtman a současný poslanec PaedDr. Josef Novotný, bývalý poslanec a náčelník Horské služby Rudolf Chlad, ředitel Krajské hospodářské komory Mgr. Stanislav Kříž, paní ředitelka Nemocnice Sokolov Ing. Jitka Samáková nebo velitel sboru dobrovolných hasičů Pavel Pagáč či zvěrolékař MVDr. Martin Lochman. volby VOK 029Já osobně si myslím, že mým velkým plus je to, že lidem ráda naslouchám a problémy se snažím řešit pragmaticky. A proč jsem šla do politiky? Protože mi není lhostejný osud našeho kraje.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Řekněme, že do začátku etapy s každodenními mítinky to mohlo být nějakých deset hodin týdně, někdy trochu víc, když jsme třeba vedli diskuse o programu našeho hnutí VOK. Od září se kampani věnuji několik hodin denně, začínáme pořádat setkání s voliči a těch jsme naplánovali několik desítek. Ale právě tato setkání s lidmi jsou pro mě tou nejzajímavější částí naší kampaně. A protože jsem v práci sama svou paní, nebude problém skloubit volební kampaň s pracovními povinnostmi.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Nejvíc nás určitě trápí nedokončená dálnice. Ne proto, abychom se rychle dostali do Prahy do nějakého divadla nebo na koncert, ale aby byl náš kraj snáze dostupný pro investory, kteří potřebují spolehlivé spojení, pokud se rozhodují, že budou někde podnikat, postaví nový provoz. A s tím souvisí další dva problémy – odcházejí od nás mladí lidé, což je opět nepříjemné pro podniky a podnikatele, kteří složitě hledají nové zaměstnance – a kraj musí hledat cesty, jak se školami a zaměstnavateli nabízet rozumné podmínky, aby mladí lidé neodcházeli, případně aby se ve větší míře vraceli po studiích. Konečně třetím problémem je oblast bezpečnosti, nad kterou mnozí s úsměvem mávnou rukou, protože u nás přece žádné migranty nemáme. Jenže v Německu jsou příští rok volby a situace se může během několika týdnů zcela změnit. A kraj na to musí být připraven. Problémů a možných řešení je samozřejmě více a my je všechny rozebíráme v našem programu Spokojený kraj.

30 – ANO 2011
Vildumetzová Jana (43) – náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Lidé v kraji mě znají jako dlouholetou starostku krásného města Horní Slavkov. Profesně se věnuji veřejné správě, rozumím problémům samosprávy, mám zkušenosti s řízením úřadů. Stát se lídrem jsem dlouho zvažovala, dostala jsem podporu cele členské základny a celého vedeni hnuti ANO v čele s Andrejem Babišem.Volby ANO
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Kampaň je náročná, vyžaduje mimo jiné neustále novinářům odpovídat na nějaké otázky, chodit do diskuzních pořadů, což se prostě musí, ale pro mě je nejdůležitější se vidět s lidmi a slyšet co je trápí, co chtějí změnit. Kombinace se zaměstnáním není určitě jednoduchá, své povinnosti si plním, na volební kampaň čerpám dovolenou.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Za jeden ze tří největších problémů Karlovarského kraje považujeme stav našich silnic, zejména pak chybějící dálnici do Prahy a neexistující přímé dálniční napojení z Chebu do Německa. V důsledku toho není v našem kraji doprava pohodlná, rychlá a hlavně bezpečná a na našich silnicích umírá mnoho lidí.
Druhým velkým problémem je špatný stav krajského zdravotnictví. V mnoha případech je v menších městech nedostatečná nebo zcela chybí tzv. první linie, tedy praktici, zubaři a specialisté. Pacienti tak musí daleko dojíždět, musí dlouho čekat na vyšetření či operaci. Alarmující je nedostatek personálu, lékaři a zdravotní sestry nejsou adekvátně zaplaceni. Krajské zdravotnictví není dobře řízeno, v nemocnicích se plýtvá.
Třetím problémem je stav krajské ekonomiky. Patříme k nejchudším krajům, máme nejnižší průměrnou mzdu v celé České republice, lidé od nás odcházejí za prací do Prahy či do Německa. Nejvíce občanů je u nás zaměstnaných v cestovním ruchu, bohužel bezpečnostní a ekonomickou situací nám velmi klesl počet turistů. Naše mezinárodní letiště: 50 tisíc turistů namísto předpokládaných 500 tisíc. To musíme změnit.

33 – ÚSVIT – Národní Koalice s Blokem proti islamizaci (DOMOVsBPi,Úsvit)
Januj Daniel (44) – podnikatel

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Díky mým názorům a přesvědčení, které koresponduje s volebním programem Úsvitu nár. koalice.
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Volební kampaň se snažím dělat kontaktní, debatovat s lidmi, vysvětlovat jim, jak media lžou… V zaměstnání /firmě /mě podporují, takže s tím nemám problém.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Zdravotnictví – špatná dostupnost, málo lékařů a sester.
Bezpečnost – jsme první na řadě migrační vlny z Německa.
Přebujelá legislativa, zbytečné poplatky / dálnice, poplatky na úřadech/ čistota měst a obcí.

37 – Komunistická strana Čech a Moravy
Valjentová Eva (52) – referentka

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Snad jsem se v minulých letech v očích mých kolegů osvědčila a prokázala, že na takovouto funkci stačím. Nesmírně si vážím toho, že do mě vložili tak obrovskou důvěru, a zároveň je to velký závazek ke všem, kteří nám dají hlas.
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Pokud je to nutné, čerpám dovolenou. Jinak naše kampaň probíhá i na sociálních sítích a samozřejmě volný čas věnujeme kontaktní kampani.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Jedním z problému je rozhodně nedostatek praktických, dětských a stomatologických lékařů, a to především v menších městech. Tím dochází ke zhoršující se dostupnosti základní lékařské péče pro obyvatele kraje. Obecně nedostatek zdravotnického personálu je nutné řešit. Dalším problémem je zvyšující se potřeba sociálních služeb pro seniory. Obyvatelé kraje nám stárnou a je nutné mít dostatečně zajištěnou sociální službu napříč regionem v celé její potřebné šíři.
Další z problémů, ne však poslední, je kvalita silnic II. a III. třídy. Obzvláště v horských oblastech je stav některých úseků špatný. Tyto úseky jsou zatěžovány nákladní dopravou v důsledku těžby dřeva, a tím dochází k výraznějšímu poškození silničních povrchů.
41 – Národní demokracie
Hudák Michal (30)

Neodpověděl.

52 – Svobodní a Soukromníci
Jurča Petr (51) – jednatel společnosti

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
To se musíte zeptat lidí, kteří mě navrhli, že mi dali takovou důvěru.
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Volební kampaň zabírá veškerý můj volný čas a je to i na úkor mé práce a padne nato nemalá část dovolené.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Problémů je v kraji celá řada. Od zdravotnictví přes školství, stav dopravní infrastruktury. Nemalé prostředky se vynakládají na modernizaci nemocnic a přístrojového vybavení, ale už se jaksi pozapomnělo na lidi, kteří tam pracují, jaké mají podmínky ke své práci, jestli mají dostatečný čas se věnovat pacientům. Na jednoduché vyšetření čekáte měsíce. Těch problémů ve zdravotnictví je opravdu hodně. V kraji chybí vysoká škola a nestačí mít tady pobočku jiné školy. Po ukončení vysoké školy se už vysokoškoláci nevrací zpět do kraje a zůstávají tam, kde ukončili studium. Pak se to projevuje na celkové vzdělanosti v kraji a samozřejmě a kupní síle obyvatelstva.

54 – Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU! Froněk Jiří (32) – místopředseda DSSS

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Lídrem jsem byl vybrán jak ze své pozice místopředsedy DSSS, tak i za své dlouholeté fungování v Karlovarském kraji.Volby DSSS

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Vzhledem k vytížení a věnování se rodině a našim dvěma dětem je to sice časově náročnější koníček, ale i přesto politiku cítím jako své poslání a díl odpovědnosti vůči budoucím generacím.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Občany kraje trápí nejvíce ekonomická a sociální problematika. Jsme nejmenším krajem a přes nejnižší mzdy zůstáváme jedním z nejdražších krajů v naší republice. To vede k velkým rozdílům a chudobě, která dále souvisí například s odlivem mladých lidí z kraje. Dalším problémem, avšak zatím relativně skrytým, je nebezpečí imigrace, která by náš kraj úplně destabilizovala, a mám vážné obavy z toho, že by se pohraničí stalo jedním velkým ghettem pro islamisty a nepřizpůsobivé. To připustit v žádném případě nechceme!

57 – Strana zelených
Vítek Lubomír (61) starosta města Nejdek

Neodpověděl.

63 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09
Kulhánek Petr (45) – primátor města Karlovy Vary, ekonom

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Za 6 let v pozici primátora je po mě vidět kus práce a pozitivní posun v rozvoji Karlových Varů.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Máme volební tým, ke kterému se přidávám, pokud to čas dovolí. Kampaň nemůže zasahovat do mého působení ve městě.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Doprava – absence D6 do Prahy a na síť německých dálnic, dostupnost zdravotnictví, nedostatek kapacit pro péči o seniory.

64 – HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Pizinger Patrik (41) – starosta

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Obsazení míst na naší kandidátní listině bylo společným rozhodnutím našich kandidátů. Jako kolegové se umíme domluvit a nepotřebujeme stranické primárky.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Nepotřebujeme žádnou bombastickou volební kampaň. Za nás, za starostkyy za starosty a dobrovolné hasiče přeci hovoří naše každodenní práce.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
a) Jeden z nejnižších průměrných výdělků v České republice.
b) D6 – nespravedlivě zpoplatněná a zejména bez napojení na dálniční síť v ČR a v Evropě.
c) Pracovní příležitosti pro vysokoškoláky.

67 – NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
Petráň Luděk (49) učitel ZŠ

Neodpověděl.

70 – Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
Pulec František (33) technik

Neodpověděl.

78 – Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPD + SPO)
Bradáč Jaroslav (61) technik

Neodpověděl.

80 – PRO Zdraví a Sport
Kronika Jan (46) ředitel hotelu, předseda AHR KV kraje

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
To by měli spíš zodpovědět moji kolegové. Jsem člověk, který se nebojí práce, dokáže lidi spojovat a motivovat k aktivitě. Jsou to věci, které mne naučil sport. Člověk, pokud chce být lepší, musí vždy udělat něco víc než ti ostatní. Ale jinak se považuji spíš za kapitána velmi vyváženého týmu. Jsem přesvědčen, že právě toto jsou vlastnosti, které mí kolegové ocenili a díky kterým mne do čela kandidátky zvolili.

2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Díky celému týmu jsem schopen volební kampaň zvládat v kombinaci se svým zaměstnáním. Samozřejmě, je to o obětování veškerého volného času. Když už se domnívám, že to dál nejde, jdu se proběhnout, dám si sprchu a ono to zase jde. Prostě sport mě vrátí vždy do hry.

3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
Naše hnutí je primárně zaměřeno na zdraví a sport. Je mnoho věcí, které je možné dělat, aby naši občané byli zdraví a fit. Pro nás je velmi podstatné tyto základy budovat od školní mládeže. Zaměřit se na vyšší sportovní aktivitu, pokud je to možné kapacitně, přidat 1 až 2 hodiny tělesné výchovy týdně navíc. Je třeba se věnovat školnímu stravování, aby byly používány kvalitní potraviny, nejlépe z lokálních zdrojů. Není na místě šetřit na zdraví našich dětí.

Asi všichni v současné době vnímáme migrační krizi. Jedná se o riziko bezpečnostní i zdravotní. Vedení kraje by mělo jasně odmítnout přidělení uprchlíků na své území. Jsme krajem lázeňským, klidným a bezpečným. Takový by měl náš kraj být i do budoucna, aby byl vnímán mimo jiné jako bezpečná turistická lokalita. Jen tak může růst i ekonomicky.

Problémů je samozřejmě víc, ale dotaz byl na tři nejdůležitější. Jako třetí beru tedy dopravní infrastrukturu. Opět téma jasné a logické. Dopravní dostupnost našeho kraje pomůže cestovnímu ruchu, ale samozřejmě i obchodu. Oboje zvýší zaměstnanost, větší poptávku po lidských zdrojích a tím pádem i navýšení platů. A to je ten pravý důvod pro mladé lidi, aby z kraje neodcházeli, případně se po studiích vraceli nazpět.

82 – Česká pirátská strana
Janů Josef (47) stavební inženýr, předseda Volejbalového klubu

1) Proč jste byl/a podle Vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
Schopnost pro danou věc nadchnout ostatní. Komunikovat, naslouchat a nabízet řešení. Léty nasbírané zkušenosti a někdy až příliš bolavá upřímnost.Volby Pepík Janů 3
2) Kolik času Vás stojí volební kampaň? A jakým způsobem kombinujete volební kampaň a své zaměstnání? Vybíráte si dovolenou, neplacené volno nebo to řešíte jiným způsobem?
Jako OSVČ si tvořím pracovní plán sám a v současné době se volbám věnuji v podstatě neustále. Piráti nepřijímají peněžní dary pro volby, vše si odpracují v rámci dobrovolnických aktivit, ale zato nejsme nikomu zavázaní budoucími protislužbami.
3) Jaké tři věci podle Vás nejvíc trápí obyvatele Karlovarského kraje a proč?
a. Nejvíce kraj trápí stávající politici, kteří se smířili s vymíráním kraje, koncepční apatií, pocitem provincie a nedůslednou kontrolou toku veřejných prostředků. Pokud nedojde k výměně těchto zastupitelů, tak nelze očekávat změny k lepšímu.
b. Nedostatek slušně placené práce, která je jedním ze základů svobodného života.
c. Obtížná dostupnost služeb pro velkou část regionu. Pokud nemáte osobní auto, tak cesta za doktorem, do práce, školy, za nákupy, kulturou a sportem, jsou pro Vás jen zdrojem neustálých problémů.