Opustili by lídři do krajských voleb svá zaměstnání?


Už na začátku října se konají volby do krajského zastupitelstva. V Karlovarském kraji kandiduje 20 stran a hnutí. Živé Chebsko oslovilo jejich lídry a položilo jim několik otázek, které budeme na našich stránkách postupně zveřejňovat.

Strany a hnutí jsou řazené podle čísel,se kterými jdou do voleb. Fotografii má u svého textu jen ten lídr, který ji poslal.mapa-republiky-malá-na-web

Tentokrát si u nás přečtete odpovědi na tyto otázky:

1 – Proč by měla Vaše strana/hnutí zvítězit v krajských volbách? Jaké zaměstnání nyní vykonáváte? Opustil/a byste své místo, pokud byste na kraji zastával/a uvolněný post?

2 – Proč jste se rozhodl/a jít do politiky?
1 – Volte Pravý
Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Roubínek Miroslav- kontakt se nepodařilo dohledat.
2 – Občanská demokratická strana
Jakobec Karel (52) – místostarosta města Sokolov

1. ODS prošla zásadní krizí a určitě nelze očekávat žádné zdrcující vítězství. Na druhou stranu si myslím, že jsme podobné vysvědčení od voličů trochu potřebovali, i když je to vůči regionálním politikům nespravedlivé. Nejsme teď výtahem k moci, proto jsou na kandidátce lidé, kterým jde hlavně o práci a ne o
rozdělování funkcí nebo o jiné výhody. Na kandidátce máme lidi rozumné, schopné a zkušené, kteří sami těžce nesou průšvihy našeho bývalého vedení, a chtějí dokázat, že jsme mnohem lepší, než nás veřejnost v tuto chvíli vnímá.

2. Jsem místostarostou ve městě Sokolov. Pokud bych získal uvolněný post, je jasné, že na 100 % nelze přeci vykonávat dvě uvolněné funkce, takže bych se svého původního postu vzdal. Do politiky jsem vstoupil víceméně náhodou a samozřejmě jsem občas pochyboval, zda to byl rozumný krok. Ale vzhledem k tomu,
co se nám v Sokolově podařilo vytvořit, si myslím, že není čeho litovat.
5 – Sdružení nezávislých kandidátů 1
Fritsch Eduard (53) – starosta obce, zkušební komisař zbraně

1. Na naší kandidátní listině jsou lidé, za kterými je vidět obrovský kus poctivé práce na komunální úrovni. volby Eduard FrischJsou to kandidáti, kteří jsou na postech starostů a místostarostů již několikáté volební období, lidé jim opakovaně dávají důvěru. I ostatní naši kandidáti jsou schopní lidé, kteří také mají zájem o dění v kraji, záleží jim na zvyšování životní úrovně občanů kraje. Naši kandidáti jsou lidé čestní, charakterní, charizmatičtí, volitelní i z 50. místa.

2. Pracuji jako uvolněný starosta obce Sadov. Pokud získám na kraji uvolněný post, na funkci starosty rezignuji. Politiku chápu jako službu občanům, dělám to již 10 let.

 
12 – Česká strana sociálně demokratická
Havel Martin (50) – hejtman Karlovarského kraje

1. Jsme dobří v tom, že plníme program, který jsme si vytýčili, a plány, které jsme představili voličům. Nebudeme ze svýchVolby Havel_001 programových zásad slevovat ani v příštím období. V Karlovarském kraji obrovský kus práce, řidiči jezdí po nových obchvatech, v karlovarské nemocnici máme nový pavilon, v sokolovské nemocnici obnovujeme jedno oddělení za druhým, v Chebu na onkologii pacientům slouží nový moderní lineární urychlovač. Středoškolákům i vysokoškolákům vyplácíme stipendia a snažíme se co nejvíce podpořit rozvoj průmyslových zón, což znamená vznik nových pracovních míst. A osobně kladu velký důraz na bezpečnost obyvatel v kraji, v současnosti pracujeme na zabezpečení krajských škol.

2. (Jako hejtman už uvolněnou funkci na kraji zastává – pozn. red.)  Vždy mi bylo blízké středolevé smýšlení, jsem zastáncem sociálního státu. Proto jsem v určité chvíli měl pocit, že nemůžu stát stranou dění, číst noviny a zdálky pozorovat, co se v kraji děje.  Z těchto důvodů jsem v roce 2004 vstoupil do ČSSD s tím, že se pokusím na regionální úrovni dělat něco pro lidi, být užitečný v práci pro kraj.
14 – ALTERNATIVA
Kotek Jiří (58) OSVČ –
manažer, jednatel, krajský zastupitel

1. Protože má kvalitní nabídku osobností na kandidátce. Má výraznou a věrohodnou historii protikorupčních aktivit, ctí principy, morálku a etiku ve své práci v zastupitelstvech, ve kterých má možnost pracovat, často v příkladné a důsledné opozici.volby jiriK

2. Jsem OSVČ, tedy musím se o sebe i rodinu postarat sám. Takže formální mechanismy kolem existence živnostníka jsou odlišné od zákoníku práce, který zaměstnanci poskytuje pro výkon mandátu ochranu se zachováním zaměstnání i pozice v něm. Do veřejných aktivit, tedy politiky, jsem šel proto, abych přispěl k pádu komunismu u nás (to bylo cca od roku 1987) a s ohledem na vývoj v 90. letech, který jsem si představoval idyličtější, jsem pak v aktivismu setrval doposud. Vadily mi vady na kráse našeho, demokracii
budujícího systému, za kterými vidím konkrétní lidi a těm vytrvale mnoho let oponuji a vzdoruji, za to sklízím já i ALTERNATIVA hanlivé a dehonestující přídomky. Nebyl jsem a nejsem tedy profesionálním politikem, to jsem byl necelý rok, když jsem dělal v Karlových Varech 1. náměstka primátora (2011). Vždy je
však kolem mě skupina lidí, kteří mají odvahu a energii tomu také něco obětovat. Ne všichni to vydrželi, protože to je jistě náročnější, než být v pozici s armádou úředníků za zády. Ale alternativci dnes už nejsou jen ve Varech, ale v celém kraji. Proto jsem to tolik let také vydržel.
27 – Volba pro Karlovarský kraj
Zemanová Hana (36) – advokátka

1. Protože patří k místním iniciativám, takže bude dělat krajskou politiku podle potřeb obyvatel kraje, a ne podle toho, co vyhovuje Praze. Řešit problémy kraje často vyžaduje otevřeně říci, že vláda a parlament
něco dělají špatně, a žádat nápravu. To ale hejtmani a zastupitelé z celostátních stran mohou jen těžko, volby VOK 029protože by často museli kritizovat vlastního premiéra, ministry, poslance či senátory. Například to neustálé
odkládání dostavby naší slavné dálnice D6: bude naše krajské ANO schopné kritizovat nečinnost všech souvisejících ministerstev – financí (státní peníze), pro místní rozvoj (evropské dotace), životního prostředí (posudky) i dopravy (stavba) – řízených už tři roky ministry za ANO, aniž by se dokončení dálnice jakkoli přiblížilo? Spíš ne. Ale my to dělat můžeme a budeme. Protože nakonec nejde o nic jiného, než aby se tu u nás dobře žilo, aby náš kraj byl Spokojený kraj, což je mimochodem název našeho volebního programu.

2. Jsem advokátka, provozuji vlastní advokátní kancelář, čili záleží jen na mně, jaký rozsah advokátní činnosti budu vykonávat. Aktivity kanceláře bych tedy omezila, tak jako jsem je omezila nejdříve kvůli mateřským povinnostem po narození dcery a později kvůli výkonu funkce náměstkyně
primátora Karlových Varů.
30 – ANO 2011
Vildumetzová Jana (43) – náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu

1. Máme propracovaný program, který jsme tvořili společně s veřejností. Víme, co a kde lidi trápí. Naši kandidáti pochází z 24 měst a obcí celého našeho kraje. Volby ANOJsme tým a jedině týmová práce vede k úspěchu. Naši kandidáti jsou lidé, kteří mají zkušenosti nejen z komunální a celorepublikové politiky, ale jsou především odborníky ve svých profesích. Jsou mezi nimi lékaři, učitelé, velitelé městských policií, záchranáři, podnikatelé, starostové, místostarostové a další odborníci z veřejné správy. Neslibujeme nedosažitelné, přinášíme konkrétní řešení jednotlivých problémů.

2. V současné době pracuji na ministerstvu vnitra v pozici náměstkyně ministra pro veřejnou správu. Pokud dostanu od voličů podporu, chtěla bych být historicky první hejtmankou Karlovarského kraje, která
za náš kraj bude bojovat, aby byl více slyšet, vidět a prosadil se. Jsem připravena se věnovat našemu kraji naplno na 100 procent.
33 – ÚSVIT – Národní Koalice s Blokem proti islamizaci (DOMOVsBPi,Úsvit)
Januj Daniel (44) – podnikatel

1. Úsvit národní koalice s Blokem proti islamizaci je jediná politická strana, která dokáže na úrovni parlamentu ČR prosadit vůli voličů. Chceme bezpečnost v kraji, a proto nesouhlasíme s přijímáním migrantů, uprchlíků či jiných skupin. Chceme prosadit závazná referenda, jako je vystoupení z EU. Zrušení byrokratických nesmyslných vyhlášek a rozhodnuti. Omezit na nejnižší možnou míru sledováni lidi pomoci elektronických zařízení, naprostou svobodu internetu. Ukončit dotační platby neziskovým organizacím v kraji, které pomáhají uprchlíkům. Zavedení tzv. menšinového ombudsmana, který bude pomáhat sociálně slabším v efektivním přidělování sociálních dávek. To jsou jen základní pilíře našeho programu.

2. Podnikám v oblasti vývoje a výzkumu kmenových buněk. Jsem člen týmu a tým mě může po moji dobu mandátu postrádat, protože nevykonávám zásadní výzkumnou činnost, ale spíše činnost manažerskou.
37 – Komunistická strana Čech a Moravy
Valjentová Eva (52) – referentka

1. Komunistická strana Čech a Moravy je stranou, která hájí zájmy lidí. Při správě kraje je pro nás prioritou otevřenost, transparentnost a spolupráce. V následujícím volebním období bychom chtěli v maximální míře při řešení problémů, ale i obecně při správě kraje, spolupracovat a komunikovat s obcemi. Za poslední dvě volební období jsme prokázali, že jsme schopni kraj řídit, že jsme schopni spolupráce, a také že umíme přistoupit na rozumné kompromisy, které ovšem nejdou proti našemu programu. Silný mandát nám pomůže zastupovat zájmy obyvatel regionu. Naši kandidáti nejsou zatíženi žádnými kauzami z minulosti. A jsme schopni do vedení kraje postavit kvalifikované lidi, kteří přidělenou gesci jsou schopni nejen řídit, ale i rozvíjet. Jsou to lidé s praxí z podniků, kde se věnují své profesi již léta. Práci ve vedení kraje jsme připraveni se věnovat na plný úvazek

2. Nyní pracuji jako vedoucí personálního oddělení. Ano, jsem připravena se věnovat uvolněné funkci na plný úvazek a samozřejmě i něco navíc, při takovéto funkci to nejde jinak. V politice se pohybuji již více jak 20 let. Začala jsem v komunální a posledních 8 let i v krajské. Jenom kritizovat nestačí, chtěla jsem aktivně něco ovlivňovat.
41 – Národní demokracie
Hudák Michal (30) dělník
Neodpověděl.
52 – Svobodní a Soukromníci
Jurča Petr (51) – jednatel společnosti

1. Naše koalice má v názvu Svobodní a Soukromníci, proto jsme pro všechny občany, kteří ctí svobodu, soukromí majetek, slušnost a poctivost, pro všechny, kteří chtějí a umějí se postarat o sebe, ale také umějí
pomoci lidem v nouzi. Jsme pro minimální regulaci soukromého a veřejného života, ale s dodržováním práva a spravedlnosti. Jsme pravicová koalice, ale to neznamená, že nepodporujeme zdravotnictví, školství a sociální systém, jen musí být tvořen pro všechny lidi, a ne aby z toho určitá skupina měla výhody jen pro sebe. Naši kandidáti mají bohaté zkušenosti z různých oborů, ať už jako živnostníci, doktoři, učitelé, technici, zastupitelé v obcích a městech apod. Jsou každodenně v kontaktu s lidmi a institucemi v našem kraji, naši kandidáti ví, kde jsou největší problémy našeho kraje a mají i řešení na tyto problémy.

2. Jsem jednatelem a spolumajitelem firmy, která se zabývá vývojem a výrobou vážících a řídících systému pro průmysl. Když budu zvolen a daný post to časově bude vyžadovat, tak samozřejmě opustím své místo ve firmě. Do politiky jsem se rozhodl jít, protože stávající strany a politici neřeší to, co mají, ale jen to co je pro ně výhodné. Vládnutí si představují vymýšlením dalších předpisů, vyhlášek, zákazů a regulací, které zamezují normální fungování společnosti, omezují svobodu, podnikání je zahlcenou byrokracií a spousta času a energie se musí vydávat pro splnění těchto nesmyslů a pak už nezbývá moc sil na samotnou práci a podnikání.
54 – Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU!
Froněk Jiří (32) – místopředseda DSSS

1. Naše straVolby DSSSna by měla rozhodně zvítězit, neboť již řadu let upozorňujeme na hrozící nebezpečí imigrace,

chceme vyřešit problém s nepřizpůsobivými a zajistit bezpečí našich občanů v celém kraji. Nabízíme komplexní program pro všechny občany našeho kraje a chceme, abychom byli prosperujícím, bezpečným a klidným krajem.

2. V současné době se věnuji vytváření webových prezentací a zároveň se věnuji studiu práv a veřejné správy na ZČU. Jsem schopen samozřejmě vykonávat mandát ze všech sil a přizpůsobit se nastalé situaci. K politice mě dovedla záliba i ideály, které bych chtěl celospolečensky nadále prosazovat.
57 – Strana zelených
Vítek Lubomír (61) starosta města Nejdek
Neodpověděl.
63 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09
Kulhánek Petr (45) – primátor města Karlovy Vary, ekonom

1. Starostové se dlouhodobě těší největší důvěře na politické scéně. Mají praktickou zkušenost s řešením problémů, které obyvatele trápí, mají těsný kontakt s realitou. Vzhledem k tomu, že kraj je svým způsobem velká obec, mají dobrý předpoklad k odpovědnému vedení kraje s důrazem na konkrétní potřeby a problémy v regionu. Volbou Starostů člověk nekupuje zajíce v pytli, ale praxí ověřené schopnosti, které lze zúročit právě v krajské vládě.

S prioritami

– dostavby spojnice D6 s Prahou a německou dálnicí, a vůbec péče o dopravní
infrastrukturu,

– rozvoje lázeňství a cestovního ruchu jako zásadního zaměstnavatele a hnacího
motoru kraje,

– dostupné kvalitní zdravotní péče, jsme jistě dobrou volbou pro náš kraj.

2. Jsem primátorem Karlových Varů od roku 2010. Do politiky jsem vstoupil v roce 2006 zvolením do zastupitelstva města. Hlavní motivací byla neutěšená správa věcí veřejných. V případě uvolněného postu na kraji bych musel opustit pozici primátora, při neuvolněném postu nikoliv. Takto jsem působil poslední čtyři roky a bezprostřední propojení mezi městem a krajem v této rovině je pro obě strany velmi prospěšná.
64 – HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Pizinger Patrik (41) – starosta

1. Máme zkušenosti z měst a obcí. Naši kandidáti jsou nezávislí na stranických aparátech a plně si uvědomují svou zodpovědnost a zejména řídí se svým rozumem. Víme, co obyvatele kraje trápí.                 V současné době jsem uvolněným starostou města Chodov. Komunální politice se věnuji již 14 let a tyto své zkušenosti chci využít na krajské úrovni, ve prospěch obyvatel kraje.

2. V současné době jsem uvolněným starostou města Chodov. Komunální politice se věnuji již 14 let a tyto své zkušenosti chci využít na krajské úrovni, ve prospěch obyvatel kraje.
67 – NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
Petráň Luděk (49) – učitel ZŠ
Neodpověděl.
70 – Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
Pulec František (33) – technik
Neodpověděl.
78 – Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPD + SPO)
Bradáč Jaroslav (61) – technik
Neodpověděl.
80 – PRO Zdraví a Sport
Kronika Jan (46) – ředitel hotelu, předseda AHR KV kraje

1. Jsme vyvážený tým lidí, který nevyhledává konflikty, ale řešení. Relativně mladá a svěží sestava na naší kandidátce je plná veřejně aktivních lidí. Lidí, kteří jsou pracovití a cílevědomí. Zdraví a Sport v našem názvu není jen brand, je to naše společné životní krédo. Člověk, který sportuje a stará se o zdraví své i lidí okolo, je zodpovědný a my tuto zodpovědnost nabízíme i svým voličům.

2. Dnes pracuji jako ředitel lázeňského hotelu. Domnívám se, že mé zaměstnání, ve spojení s mým předsednictvím v karlovarské sekci Asociace hotelů a restaurací, je velmi dobrým základem pro práci ve vedení Karlovarského kraje. Jsem připraven, v případě úspěchu ve volbách, své zkušenosti využít a zúročit i na uvolněné pozici krajského úřadu. O opuštění svého civilního zaměstnání bych se rozhodoval dle konkrétního výsledku voleb a časové náročnosti vyplývající z mého potenciálního zařazení do struktur
Karlovarského kraje.
82 – Česká pirátská strana
Janů Josef (47) stavební inženýr, předseda Volejbalového klubu

1. Pokud voliči opravdu stojí o změnu, chtějí vědět, kam a proč jdou peníze nás všech, tak by měli volit
Piráty, kteří jdouVolby Pepík Janů 3 do voleb s vizí Uživatelsky přívětivého kraje, který je tu pro každého občana a jeho svobodný život.

2. Mé hlavní aktivity: Autorizovaný stavební inženýr. OSVČ v oblasti projektovaní a dozorů staveb, předseda Volejbalového klubu Karlovy Vary, člen Kontrolního výboru města Karlovy Vary a člen Republikového výboru Pirátské strany… Do politiky jsem se rozhodl jít jednak pro možnost vytvoření jasných, přehledných a kontrolovatelných pravidel nakládání s veřejnými prostředky. Dále uplatnit své zkušenosti v oblasti koncepčních, předprojektových a projektových prací. A v neposlední řadě využít znalostí spolkových aktivit, konkrétně sportovních. V případě zvolení budu jasně preferovat zastupitelskou činnost a toto rozhodnutí jsem předem a veřejně oznámil.