Zemětřesení, které postihlo Itálii, zasáhlo i lidi v našem regionu

Lhostejnost není vlastní lidem na Chebsku. Zemětřesení, které v minulých dnech postihlo Itálii, vyvolalo vlnu solidarity i na západě Čech.Koláž zemětřesení

„Lidé nabízejí nejrůznější formy podpory,“ potvrdil Jakub Jestřáb z chebského oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK). Lidé volají a ptají se, jak mohou pomoci. „Odkazujeme je na Fond humanity. Finance, které se na něm nashromáždí, budou využity dle konkrétních potřeb italského Červeného kříže, se kterým je ČČK v kontaktu,“ vysvětlil.

 

Fond Humanity Českého červeného kříže

Český červený kříž zřídil Fond humanity ČČK zejména za účelem:

  • ».zmírňování útrap v případě válečných stavů, katastrof a jiných mimořádných událostí, ohrožujících životy, zdraví a majetek lidí formou okamžité humanitární pomoci a následné pomoci při likvidaci následků těchto stavů a událostí,
  • ».řešení nárazových tíživých, život nebo zdraví ohrožujících, sociálních stavů,
  • ».poskytování pomoci zdravotně oslabeným, postiženým, či jinak potřebným občanům,
  • ».realizace a rozvoje humanitárních aktivit, zřizování a provozování sociálních a zdravotnických zařízení a provádění činností a akcí přímo souvisejících s naplňováním poslání a úkolů ČČK v souladu s ust. § 5 zákona č. 126/1992 Sb. a článkem 2. hlavy I.Stanov ČČK.

Ve prospěch Fondu humanity koná ČČK veřejnou sbírku. Na naše činnosti a pomoc můžete přispět i Vy, a to bankovním převodem, on-line platebními systémy nebo dárcovskou SMS.

Za Vaše dary, které jsou pro Vás položkou snižující daňový základ, Vám děkujeme!

Sbírkový účet Fondu Humanity ČČK:

333999/2700

variabilní symbol: 1602

 

Zdroj – foto: Italian Red Cross – Croce Rossa Italiana