Česko a Velká Británie ve statistickém vyjádření

Dovoz Velké Británie do České republiky vloni dosáhl hodnoty 68,0 miliardy korun. Tuzemský vývoz do Spojeného království se rovnal 166,3 miliardy. Míra nezaměstnanosti je v obou zemích v porovnání s průměrem EU nízká. Vloni v Česku žilo 5 966 Britů.vlajka británie malá na web

Počet Britů žijících v Česku se od roku 2010 zvýšil o 1 610. V rámci EU mají Britové největší zastoupení mezi cizinci žijícími v Irsku. V lednu 2014 jich tam žilo 116 tisíc. Vysoký podíl na skladbě cizinců mají i ve Španělsku, Dánsku, Bulharsku, Nizozemsku, Norsku a na Islandu.

„V období od ledna do dubna 2016 se k nám z Velké Británie dovezlo zboží v hodnotě 27,5 miliardy korun. Český export opačným směrem dosáhl 60,8 miliardy,“ uvádí předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí s Velkou Británií je kladná, za dané období činí 33,2 miliardy korun.

Míra nezaměstnanosti v Česku je v posledních měsících nejnižší v EU. V březnu zde byla na úrovni 4,1 %, v Británii 5,0 %. V žebříčku zemí patřila Spojenému království čtvrtá příčka za Německem (4,2 %) a Maltou (4,6 %). Vloni bylo v Česku zaměstnáno 4 744 Britů, 1 473 z nich mělo živnostenský list.

Medián věku u nás k 1. lednu 2015 dosáhl 41,1 let, zatímco v roce 1995 byl jen 36,2. V Británii byl medián věku vloni o něco nižší – 40,0. V roce 1995 byl 36,4 let.

Na českých vysokých školách studovalo k 31. 12. 2014 celkem 526 Britů, o 17 % více než v roce 2011 a o 43 % více než v roce 2004.

V roce 2015 ČSÚ zaznamenal 3 016 sňatků Češek s cizincem, z toho 260 bylo mužů státního občanství Velké Británie. Častěji si Češky berou jen Slováky a Němce.

Ze statistických údajů také vyplývá, že Češi jezdí na dovolenou hlavně osobním motorovým vozidlem. Tento způsob dopravy tvoří v posledních letech v rámci jejich soukromých delších cest téměř 70 %. Britové však cestují autem jen v necelých 30 % případů. Naopak patří mezi národy, které využívají hlavně leteckou dopravu. Letadlo volí v 54 % soukromých cest. Češi dávají přednost letecké dopravě jen na každé osmé soukromé cestě.

TZ – ČSÚ