Práce na záchraně kostela v Paliči pokračují, již brzy se dočká i opravené věže

Spolek Život na Dyleň se od podzimu roku 2014 stará o zchátralý kostel svaté Anny v Paliči. Jeho členové už udělali velký kus práce a s výsledky se v pátek mohli zájemci seznámit. I kostel  v Paliči se přidal k tradiční akci Noc kostelů.

„Připojili jsme se k Noci kostelů a zároveň chceme touto akcí poděkovat místním, kteří se zapojili do projektu Žijeme v Paliči,“ vysvětlilOLYMPUS-DIGITAL-CAMERA Jiří Maliňak, místopředseda spolku Život na Dyleň. Jak podotkl, na programu pátečního večera byl koncert. „Původně jsme chtěli promítat na louce vedle kostela Svěrákův film Jízda. Návštěvníci by ale museli sedět na zemi, a tak jsme se rozhodli  promítání přesunout na ‚svatou Annu‘, to bude tepleji.“

To ale není jediná akce, kterou zde spolek připravuje. Například o prázdninách přiveze výstavu, jejíž tématem bude Frais. Jde o historicky specifické a zajímavé území, do kterého patřila i Palič.

„V plánu máme samozřejmě i tradiční akce, jako je třeba Advent,“ podotkl Jiří Maliňak.

Kostel ale nejsou jen kulturní akce, ale hlavně spousta práce. „Konečně se nám povedlo připojit se na elektřinu, a co nevidět začneme s opravou věže,“ popsal předseda spolku Petr Zítek. „Chceme opravit věž do sedmi metrů od země. Je třeba rekonstrukce krytiny, rozpraskané římsy a podobně. Za sebou máme už opravu části střecha, která byla v nejhorším stavu. Pokud by nám zbyly finance, rádi bychom pokračovali v pracích na další části.“ Mimo jiné potřebuje kostel i novou podlahu. „Pomohlo by nám, pokud by nám někdo daroval dlažbu o rozměrech asi 30×30 centimetrů.“

„U těchto dotací je například 60procentní spoluúčast, což jsou částky, kterými spolek nedisponuje,“ podotkl Jiří Maliňak. Práce navíc prodražují některé úpravy, které se musí provádět dobovými postupy a materiály, což musí dělat specializovaná firma. Ani to ale pro spolek není překážka a kromě kostela se pustil i do úpravy okolí.

„Upravili jsme okolí pomníku a vybudovali jsme odpočinkové posezení u kostela. Proběhl také úklid sousední parcely, kde by se v budoucnu mohly konat různé akce – třeba i víkendové,“ doplnil místopředseda spolku.

Během brigád se uklízí také obec a třeba i místní tvrz, která by se mohla stát atraktivním cílem turistů.

Kostel sv. Anny v Paliči představuje zajímavou sakrální stavbu tohoto regionu. Na současném místě stavby nad původním zámeckým a hospodářským areálem je doložena původně zámecká kaple. V letech 1751 až 1756 byla kaple přestavěna a rozšířena na kostel v pozdně barokním slohu. Další přestavba proběhla pak v roce 1840, kdy byl kostel klasicistně přestavěn. Tehdy došlo k prodloužení původní lodi o novou převýšenou část a k přístavbě hranolové věže na západě. Další stavební úpravy jsou zaznamenány k roku 1905, kdy byla nově zastřešena věž kostela vysokou jehlancovou střechou.