Kdy začít platit zdravotní pojištění po maturitě?

Kdy má dcera po maturitě začít platit zdravotní pojištění? To je otázka, kterou nám zaslala čtenářka Živého Chebska. Na dotaz odpovídá Dana Blahutová z tiskového oddělení VZP.

Otázka: Dcera v květnu maturuje a neví, od jaké doby by měla začít platit zdravotní pojištění. Také neví, jestli bude státním pojištěncem i v době prázdnin. V září nastupuje do zaměstnání.ilustrační-foto

Odpověď:  Pro určení, do kdy za maturujícího studenta střední školy platí pojistné na zdravotní pojištění stát, je důležitých několik věcí. Zejména to, kdy studium ukončí (v řádném termínu, tj. v květnu nebo červnu, nebo mimo řádný termín, např. v září), zda bude bezprostředně pokračovat studiem v přípravě na budoucí povolání a také zda bude v době prázdnin výdělečně činný podle § 10 zákona o státní sociální podpoře (tj. OSVČ nebo zaměstnanec).

Z otázky plyne, že studium bylo ukončeno maturitou v řádném termínu a pokračovat v přípravě na budoucí povolání dalším studiem se nebude. Stát za čtenářku tedy bude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě až do 30. června (bez dalších podmínek) a pak po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin za předpokladu, že po CELÉ kalendářní měsíce červenec a srpen nebude osobou výdělečně činnou nebo nemá po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V měsíci září pak bude mít pojistný vztah řešen už jako zaměstnanec. Že bylo studium dálkově, má/mělo význam jen při posouzení, zda dotyčná je „nezaopatřeným dítětem“, nebo ne. Je, pokud studuje SŠ dálkově a není souběžně výdělečně činná. Což tady bylo splněno, tedy za dotyčnou správně platil stát.

V září, po nástupu do pracovního poměru, vás zaměstnavatel přihlásí jako zaměstnance a odhlásí jako nezaopatřené dítě. I kdybyste nastoupil do zaměstnání až v průběhu září, nemusíte to pojišťovně oznamovat, ani si platit pojistné za „nepokrytou“ část měsíce sám. Pokud byste ale do zaměstnání nastoupil až v říjnu, musel byste řešit svůj pojistný vztah za celý měsíc září, například jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. V případě pochybností jak postupovat můžete navštívit klientské pracoviště VZP a poradit se, nebo zavolat na Informační centrum VZP 952 222 222.