Studenti hotelové školy Mariánské Lázně předvedou své kuchařské umění

Ve společenském domě Casino se bude ve čtvrtek 7. dubna od 10 hodin konat již 56. ročník gastronomické akce s názvem „Den žákovských dovedností – Gastronomický veletrh“. Garantem je Střední hotelová škola Mariánské Lázně. Studenti budou v rámci tohoto gastronomického festivalu prezentovat své kulinářské umění, jak odborné, tak i široké veřejnosti, která má na akci volný vstup. Návštěvníci budou mít možnost vidět studenty v akci při přípravě a aranžování pokrmů a nápojů, přípravě a dekoraci slavnostních menu a stolů, a budou mít samozřejmě i možnost výsledky práce studentů na místě ochutnat.

„Cílem akce je maximálně medializovat cestovní ruch, lázeňství a gastronomii v Mariánských Lázních v kontextu popularizace pracovních pozic. Zviditelnit Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních jako dobrou příležitost k získání kvalitního vzdělání a dovedností v oblasti gastronomie a přilákat nové studenty, potenciální pracovníky v majoritním businessu města,“ říká Radek Šnajdr, předseda představenstva Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu a dodává: „Nedostatek pracovních sil právě v oblasti gastronomických služeb je v Mariánských Lázních velmi akutní. Členové naší asociace, kteří zaměstnávají více než 1700 pracovníků v oblasti lázeňství, gastronomie a doprovodné infrastruktury aktuálně nabízí přes 150 volných pozic zejména mezi kuchaři a číšníky. Tato místa se nám dlouhodobě nedaří obsadit. Bez dostatečného počtu kvalitně vyškoleného personálu nebudeme dlouhodobě schopni nejen zvyšovat, ale ani udržet kvalitu námi poskytovaných služeb a tím i udržet spokojenost čím dál náročnějších hostů, kteří do Mariánských Lázní přijíždí z celého světa. Je to opravdu doslova časovaná bomba, kterou se musíme snažit společně řešit již na úrovni oborového školství a jeho propojenosti s praxí a provozovateli gastronomických zařízení.“

Na akci budou také vyhlášeny „Ceny Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu“ v níže uvedených kategoriích:

  • Barman – student SHŠ
  • Sommelier – student SHŠ
  • Studená kuchyň – student SHŠ
  • Teplá kuchyň – student SHŠ
  • Osobnost cestovního ruchu a lázeňství: MUDr. Pavel Knára (balneologie) a kuchařská legenda a pedagog František Škůrek (gastronomie).