V rezervaci čeká na návštěvníky nový chodník po naučné stezce

Rozsáhlé močály, rašeliniště a slatiniště s  mofetami? Naučná stezka, která vede po dně vyschlého jezera? Řeč je o přírodní rezervaci Soos. Jaké novinky letos na návštěvníky čeká, o tom si Živé Chebsko povídalo se správcem rezervace Karlem Brožem.

Co po zimní přestávce čeká na návštěvníky přírodní rezervace Soos?

Během podzimu a zimy jsme dokončili kompletní rekonstrukci naučné stezky. Na návštěvníky čeká úplně nový, širší chodník po rezervaci. Rekonstrukci jsme prováděli v původní trase. Polovinu chodníku jsme dokončili v předminulém roce a druhá část byla hotová před koncem loňského roku. Samotné chodníky jsou vyrobené z jehličnatého řeziva, jako je smrk či borovice. Životnost se pohybuje v průměru kolem deseti let, minulý chodník se například měnil po dvanácti letech. Dále se připravuje studie proveditelnosti, jak by se dal park ještě více vylepšit.V rezervaci čeká na návštěvníky nový chodník po naučné stezce

V čem by vylepšení spočívalo?

Například by ve vstupním prostoru mohlo vzniknout informační centrum s audiovizuálními programy a vším, co k tomu patří. To nám tady chybí.

Jak je stezka rezervací dlouhá a co tam příchozí uvidí?

Stezku tvoří tisíc metrů můstkového chodníku, který je vyvýšený nad terénem a dobře schůdným. Je vhodný také pro invalidní vozíky, maminky s kočárky. Cyklisté mají smůlu, na chodník je nepouštíme. Podél chodníku je umístěno devět informačních tabulí a jedna je hned u vstupu. Na té návštěvníci najdou plán expozic a nejdůležitější informace. Samotná stezka je vedená těmi nejzajímavějšími místy rezervace.

Čeká na návštěvníky nějaká změna ohledně vstupného nebo otevírací doby?

Vstupné se nemění, zůstává na stejné částce 90 korun za osobu. Co se týká otevírací doby, ani tady žádné změny nejsou.

Budete po úspěchu v minulém roce opakovat prohlídky s průvodcem zdarma?

Ano, zjistili jsme, že o prohlídku s výkladem je velký zájem. Běžně ji mohou absolvovat jen celé výpravy, jednotlivec se jí prakticky nemá šanci zúčastnit. Pro letošek jsme připravili dvě mimořádné akce prohlídek s průvodcem zdarma. Je ale třeba se objednat, zúčastnit se bude moc prvních třicet přihlášených. První exkurze se uskuteční 22. dubna na Den země a pak 6. června na Den životního prostředí a ochrany přírody.