Ve středu 2. března začne kraj přijímat žádosti o kotlíkové dotace

V polovině příštího týdne zahájí Krajský úřad Karlovarského kraje příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Od sedmi hodin ráno budou moci lidé v budově A krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech odevzdávat žádosti na podatelně zvlášť zřízené pro tyto účely.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

„Vyplněné formuláře a další podklady je nutno na úřad donést, nelze tedy využít
e-podatelny, datové schránky, emailu, faxu ani kurýrních či poštovních služeb. Žádost nemusí odevzdat přímo žadatel, pokud ji podá někdo jiný, nemusí mít plnou moc. Formulář žádosti i ostatní dokumenty jsou ke stažení na krajských internetových stránkách, nebo také v listinné podobě na oddělení grantových schémat krajského úřadu, 3. patro budovy B. Jeden člověk může během jednoho podání přinést maximálně 10 žádostí,“
připomněl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Pro žadatele bude 2. března otevřen postranní vchod do budovy A krajského úřadu (směr k sálu zastupitelstva). K podání žádosti dostanou štítek s pořadovým číslem a časem. Následně dojde k registraci žádosti. „Dotace bude přidělována do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků těm lidem, jejichž žádost splnila všechny podmínky stanovené v aktuální výzvě a v pravidlech dotačního programu. Nutno dodat, že důležité bude pořadí, ve kterém byly žádosti předloženy,“ doplnila vedoucí odboru investic a grantových schémat Věra Tomsová. Žádosti je možné podávat do konce června 2016.