Zápisy do prvních tříd se blíží

Na chebských základních školách se uskuteční zápisy do prvních tříd základních škol ve dnech 3. až 4. února. Jsou určené dětem, které narodily od 1. září 2009 do 31. srpna 2010. K zápisu si rodiče – zákonní zástupci – přinesou občanský průkaz a rodný list dětí.základní škola malá na web

„Pro zápis do základních škol jsou vyhláškou města Chebu stanoveny školské obvody, jejichž přehled bude zveřejněn obvyklým způsobem v každé základní a mateřské škole. Zákonný zástupce dítěte může sice zvolit jinou než spádovou školu, avšak její ředitel mu nemusí vyhovět,“ vysvětlil mluvčí chebského městského úřadu Tomáš Ivanič. „Podle školského zákona je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a zároveň nesmí překročit stanovenou kapacitu tříd,“ dodal mluvčí.

Pokud rodiče dítě nepřihlásí, může to být posuzováno jako zanedbání povinné péče a stíháno podle platné legislativy České republiky.