Děti z Drmoulu byly nejaktivnějšími sběrači použitých baterií v Karlovarském kraji – k recyklaci odevzdaly 400 kilogramů

Do podzimní soutěže v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se zapojilo 859 škol napříč celou republikou. Z Karlovarského kraje se zúčastnilo 22 škol, které dohromady odevzdaly k recyklaci 1,3 tun baterií. Nejúspěšnějšími sběrači Karlovarského kraje se stali žáci ze Základní školy a Mateřské školy Drmoul. V průměru každý z nich sesbíral přes 9,5 kilogramů použitých baterií. Cílem projektu je názornou a hravou formou prohloubit znalosti dětí o třídění a recyklaci odpadů.baterie malá na web

Dětem z malé obce Drmoul v okrese Cheb se podařilo za dva a půl měsíce nasbírat 400 kilogramů použitých baterií. Jedná se o nejaktivnější sběrače v celém kraji – každý v průměru přinesl 9,52 kilogramu použitých baterií. „Celý projekt byl pro děti velkou zábavou. Bylo hezké pozorovat žáky, s jakou energií se sběru věnují a jak opravdu poctivě nosí nasbírané baterie. Samozřejmě velkou oporou byli také rodiče, kterým tímto moc děkujeme. Od začátku jsme se snažili být nejlepší, ale do poslední chvíle byla soutěž velice napínavá. První místo nás tak opravdu těší,“ říká Alena Rubická, ředitelka školy.

„Nejlepší škola v každém kraji získala nejen odměnu za sesbírané baterie, ale také další dva tisíce bodů na účet školy, sběrný box Ecocheese s VIP designem a CD Daniela Bárty s podpisem zpěváka,“ uvádí ředitel neziskové společnosti ECOBAT Petr Kratochvíl. „Na sběrný box Ecocheese jsme všichni moc zvědaví a děti už pro něj vybírají místo. Hlavně se ale těšíme se na další ceny, které k dětem z katalogu Recyklohraní poputují,“ doplňuje Alena Rubická ze ZŠ a MŠ Drmoul.

Sběr baterií podpořil také tradiční úkol. Děti si zopakovaly, co jsou to baterie, jak fungují, k čemu slouží a proč je potřebná jejich recyklace. Z každých 100 kilogramů vybraných baterií bude recyklací získáno přibližně 65 kilo kovonosných druhotných surovin. Ty budou opětovně využity při výrobě nových produktů, například pozinkovaných popelnic či střešních okapů. V podzimní soutěži bylo i speciální zadání – děti měly za úkol upozornit rodiče a obyvatele v okolí školy na 1. Evropský den recyklace baterií, který společně 9. září 2015 oslavili. Přínos takových aktivit je podle Petra Kratochvíla nepopiratelný: „Školy se na celkovém sběru použitých baterií v celé republice podílejí významnou měrou již několik let. Například v roce 2014 to bylo 12 procent z celkového množství zpětně odebraných baterií. Podobný podíl škol lze očekávat i za rok 2015.“

Tabulka: Množství sesbíraných použitých baterií v rámci podzimní soutěže projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět v roce 2015 podle krajů

Kraj Sběr celkem (tuny) Počet zapojených škol v kraji
Hlavní město Praha 3,311 52
Jihočeský 2,717 44
Jihomoravský 4,492 88
Karlovarský 1,290 22
Královéhradecký 3,451 51
Liberecký 2,411 36
Moravskoslezský 4,853 101
Olomoucký 4,043 69
Pardubický 4,212 59
Plzeňský 2,610 44
Středočeský 8,148 128
Ústecký 5,248 66
Vysočina 3,328 53
Zlínský 3,916 46
CELKEM 54,03 859