Policisté Karlovarského kraje mají nejvyšší objasněnost trestných činů. Jsou nejlepší v republice

V úspěšném boji s kriminalitou pokračují policisté Karlovarského kraje. Celková objasněnost případů za rok 2015 je řadí na nejvyšší příčku mezi kraji v České republice. Celkově řešili 5737 trestných činů a 49628 přestupků, 1996 dopravních nehod, při kterých došlo k usmrcení 24 osob, ale také 226 případů domácího násilí. Zadrženo nebo zajištěno bylo 621 osob a 137 lidí bylo zatčeno na základě příkazu justičních orgánů. Vypátráno bylo 105 pohřešovaných osob. Nalezeno bylo 55 odcizených motorových vozidel.marianske lazne nemocnice zavoral

„Policisté Karlovarského kraje pokračují v úspěšném boji s kriminalitou, s celkovou objasněností 69,3% trestných činů jsou i letos nejlepší v ČR,“informovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí. „Díky kvalitním výsledkům každoročně snižují i nápad kriminality. Za rok 2015 je to o 14,5 % trestných činů méně než v roce 2014. V číslech je to o 989 případů méně, tedy o tolik méně poškozených občanů či firem, kteří se stali obětí trestné činnosti,“ dodala mluvčí.

Jak tedy policisté uplynulý rok vidí?

Násilná trestná činnost
Na úseku násilné trestné činnosti bylo spácháno 549 trestných činů a z nich bylo objasněno 86,52 %. Specialisté na vyšetřování násilné trestné činnosti vyšetřovali od počátku roku celkem šest vražd spáchaných na území kraje, které byly všechny úspěšně objasněny. U loupežných přepadení kriminalisté objasnili 63 případů z celkových 77.

Drogy
Problémem Karlovarského kraje jsou omamné a psychotropní látky (OPL), které jsou v médiích řešeny hlavně v souvislosti s prodejem pervitinu občanům SRN na vietnamských tržnicích. Vytvořený kriminalistický tým s názvem „Krystal“, který na území Karlovarského kraje bojuje s nebývalým nárůstem prodeje drog v posledních letech, zejména na vietnamských tržnicích, je složen z elitních detektivů ze tří pohraničních okresů a krajské kriminálky a má na svém kontě kvalitní výsledky. Vznikl před dvěma roky a díky velmi dobré spolupráci s policejními složkami bavorské a saské policie se mu podařilo podstatně omezit nabídku drog na tržnicích.
Kriminalisté v oblasti drogové problematiky v roce 2015 odhalili celkem 184 trestných činů. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zahájili trestní stíhání proti 154 osobám. Celkem zajistili přes 11 kilogramů sušiny Cannabis, téměř pět stovek rostlin Cannabis, téměř 14 kilogramů pervitinu a šest gramů heroinu. Kriminalisté zjistili na území Karlovarského kraje celkem 17 pěstíren konopí a pět varen OPL. Za zmínku stojí i případ z října, kdy policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Františkových Lázních u vietnamského občana v jeho vozidle zajistila, poté, co se jim pokusil ujet, kolem 10 kilogramů velmi kvalitního pervitinu v ceně kolem 10 milionů korun, který měl připravený k dalšímu prodeji.
Celkem bylo na tržnicích provedeno několik desítek bezpečnostních akcí, při kterých bylo zkontrolováno více jak dva tisíce cizinců – trhovců.

Hospodářská trestná činnost
Kriminalisté, kteří se zaobírají touto závažnou trestnou činností, šetřili celkem 748 trestných činů. Jednalo se o trestné činy různých druhů podvodů, zpronevěr, daňových úniků, korupce apod. V oblasti korupce kriminalisté odhalili 10 zločinů přijímání úplatků, podplácení nebo zneužití pravomoci úřední osoby. Kriminalistům se podařilo rozkrýt skupinu pachatelů, kteří za úplatu umožňovali vydávání řidičských průkazů občanům SRN bez řádného absolvování zákonem požadovaných podmínek k vydávání řidičských průkazů. Dále se jim podařilo také odhalit organizovanou skupinu cizinců, kteří nakupovali na cizí živnostenská oprávnění tabákové výrobky, které následně prodávali a neodváděli za ně daně, čímž způsobili daňový únik kolem 100 milionů korun. Za zmínku stojí také případ z listopadu, kdy proběhl v Karlovarském kraji policejní zásah, při kterém bylo zadrženo celkem 11 osob. Tato skupina osob si opatřovala polotovary sklářských výrobků, tyto dále upravovala a distribuovala do provozoven v Karlovarském kraji. Výrobky vydávala za originály sklářské společnosti a pod cenou proti originálu je prodávala. Celková škoda byla odhadnuta na částku v řádech miliónů korun.

Mravnostní trestná činnost
Mravnostních deliktů bylo spácháno celkem 84, z čehož u 70 z nich si pachatelé vyslechli obvinění a nesli následky, což činí 83,33 %.

Majetková trestná činnost
V roce 2015 došlo v Karlovarském kraji k 2555 majetkovým trestným činům, což je o 647 případů méně než v předešlém roce. Celkem v 70 případech došlo ke krádežím motorových vozidel s objasněností 37 %. Ve 163 případech došlo ke krádežím z vozidla, kdy bylo 60 případů objasněno s 36,8% objasněností. Dále ze 44 případů kapesních krádeží, jich policisté objasnili 25 %. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do ostatních objektů, a to celkem v 342 případech,  do chat v 70, v 59 do rodinných domů a v 85 případech do bytů. Objasněnost je téměř 40%. Specialistům na krádeže motorových vozidel se podařilo odhalit organizovanou skupinu osob, kteří odcizovali převážně na území SRN vozidla VW a na severu Čech je rozprodávali na náhradní díly. Celkem se podařilo prokázat 51 odcizených vozidel.

Přestupky
V celém Karlovarském kraji bylo řešeno 49628 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 12 793 400 korun.

Dopravní policisté řešili 14337 přestupků, policisté z pořádkové policie řešili 33008 přestupků a policisté z cizinecké policie 2283 přestupků. V 618 případech řešili policisté Karlovarského kraje řízení pod vlivem alkoholu, což je o 166 případů více než v roce předešlém. V 305 případech řešili policisté Karlovarského kraje řízení pod vlivem návykové látky, což je o 154 přestupků méně než v roce předešlém.

V celém Karlovarském kraji bylo za rok 2015 řešeno dopravními policisty celkem 1996 dopravních nehod, což je o 264 nehod více než v roce 2014.

Nejčastější příčinou nehody byl nesprávný způsob jízdy, a to v 831 případech, na druhém místě byla nepřiměřená rychlost, a to ve 435 případech, na třetím místě nedání přednosti, a to ve 185 případech. Ve 141 případech, což je o 19 případů více, než v roce 2014 byl příčinou dopravních nehod alkohol. Při dopravní nehodě mělo nad jedno promile 108 řidičů. Srážku s lesní zvěří oznámilo 424 řidičů, což je proti roku 2014 o 218 případů více. Celkem 24 osob bylo při dopravních nehodách usmrceno, což je bohužel oproti minulému roku o devět osob více, počet těžce zraněných klesl oproti roku 2014 o 30 případů a počet lehce zraněných osob pak klesl o devět osob. Počet dopravních nehod s chodci pak oproti roku 2014 klesl o devět případů. Nejčastěji řidiči bourali v Karlovarském kraji v úterý a v pátek, nejčastější dopravní nehodou byl střet s pevnou překážkou, a to v 798 případech.

Cizinecká policie
Policisté z Odboru cizinecké policie zahájili v 71 případech správní řízení pro nelegální pobyt či nelegální migraci a v 261 případech řešili správní delikt s ubytovatelem. Bylo prověřeno 38 trestných činů, z toho 26 realizováno ve zkráceném přípravném řízení. V 859 případech policisté prověřovali oprávnění k žádosti o povolení nebo prodloužení pobytu na území Karlovarského kraje. Celkem řešili 2 283 přestupků, z toho 1 723 přestupků se týkalo cizinců, kdy v blokových pokutách byla uložena částka ve výši 1 130 000 Kč.

Co se týče problematiky řešení imigrační vlny ze států Sýrie, Afgánistán a Pákistán a dalších států, tak naše cizinecká policie vyslala 8 policistů k posílení záchytných zařízení pro cizince v Bělé Jezové a Zastávce u Brna. Zastoupení má i v agentuře Frontex ve Středozemním moři. V Karlovarském kraji bylo v rámci nelegální migrace v roce 2015 zadrženo celkem 16 osob občanů Sýrie. V rámci prověřování těchto případů migrace bylo sděleno dvěma osobám obvinění pro přečin Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (převaděčství). V rámci teritoria jednotlivých územních odborů krajského ředitelství se dělala řada bezpečnostních opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a nelegálního pobytu, zejména v příhraničních oblastech, tržnicích a na vytipovaných místech, kde se zdržují cizinci. Došlo ke zvýšení počtu policejních kontrol ve vlacích a rovněž je kladen důraz při silničních kontrolách na kontrolu nákladních a dodávkových vozidel při přepravě osob.

Kynologie
Policisté z Oddělení služební kynologie byli v roce 2015 povoláni se svými čtyřnohými kolegy k 1193 případům, kdy úspěšně vypátrali 29 pachatelů, 16 osob v pátrání a 177 předmětů, mající souvislost s trestnou činností. Policisté speciálních kynologických činností byli povoláni k 93 případům, kdy v 63 případech z nich nalezl policejní pes drogy.

Prevence
V roce 2015 policisté – preventisté oslovili 16670 dětí všech typů škol (mateřské školy, praktické školy, základní školy, střední školy, střední odborná učiliště, domovy mládeže), navštívili 32 mateřských škol, na kterých zrealizovali 55 besed s dětmi. Na 98 základních školách bylo realizováno 447 osvětových přednášek a besed. Velmi aktuální témata byla v tomto roce počítačová kriminalita, kyberšikana, bezpečné prostředí online, šikana, dále jako v předešlých letech osobní bezpečí, extrémismus, právní minimum, drogy a nežádoucí závislosti, vandalismus, činnost Policie ČR a složek IZS, domácí násilí, BESIP – bezpečné chování účastníka silničního provozu, vybavení jízdního kola – bezpečné kolo, bezpečné prázdniny, chování ve škole a mimo ní – právní důsledky, E-bezpečí, setkání se zločinem, domácí násilí, sociálně patologické chování ve škole a právní důsledky, bezpečnost v souvislosti s migrací, běžná rizika, jak se nestat obětí trestného činu, bezpečnost pracovníků knihoven v kraji, pozor na podvodníky „Šmejdi‟. Obdobná témata byla obsahem 59ti osvětových besed a přednášek na středních školách, učilištích, gymnáziích a domovech mládeže.
Řada preventivních aktivit byla věnována v roce 2015 také seniorům, kteří jsou druhou nejohroženější skupinou v otázce obětí trestné činnosti. Pro seniory bylo zorganizováno 14 setkání, která byla zaměřena na osvětu a bezpečnost seniorů s tématy: Bezpečně doma, Ne-bezpečný věk, Senior v dopravě, Ochrana života, zdraví a majetku, Osobní bezpečí, Pozor na podvodníky (podepisování různých smluv, pojištění, půjček apod., bylo využito zapůjčeného filmu Šmejdi), dále Jak se nestat obětí podvodníků, Vlastní bezpečí, Krádeže na osobách, Někdo je za dveřmi, Násilí na seniorech, Práce Policie a složek IZS, Novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích a Rizikoví zákazníci.
V rámci volnočasových aktivit bylo zorganizováno a zrealizováno 101 akcí pro veřejnost  s největším počtem účastníků byly Den záchranářů na Rolavě v Karlových Varech, Den IZS ve Velké Hleďsebi, IZS Plesná, Zahájení lázeňské sezony a Muzejní noc v Sokolově, na těchto akcích bylo odhadem celkem 10500 účastníků. Mezi další menší akce, kterých se zúčastnilo cca 8160 účastníků, patří: Hurá škola, Mikulášské besídky, Den dětí, Letní dětské tábory, Den prevence, Vodácký tábor, Projektový den MěDDM Sova Cheb, Den dětí pro klienty s mentálním postižením, Dětský tábor pro klienty s onkologickým onemocněním, Přilba, Vidět a být viděn, Dopravní odpoledne, Den s Ajaxem, Alkohol, Den IZS -Rotava, Nejdek, Žlutice, Toužim, Bochov, Bezpečně do školy, Mobidik, Centrum zdraví bezpečí, Den prevence, Projektový den, Víkendové pobyty v horách, Škola v přírodě, Hornická pouť, Soutěž ohňostrojů, Benefiční fotbalové utkání (Vietnamská komunita), Mobidik (vyloučené lokality), letní tábor Bublava, Vránov, Vladař, Stříbrná, příměstské tábory, Den důchodců a další.