Svěcením pramene Luisa oslavili pravoslavní křesťané Křest Páně

Pravoslavní křesťané oslavili v úterý 19. ledna svátek Křest Páně. Součástí tohoto svátku je tzv. „velké svěcení vody“, při kterém se světí voda do zásoby na celý rok dopředu. Pravoslavní mají mimo jiné také zvyk světit prameny a řeky. Ve Františkových Lázních byl tak po sváteční bohoslužbě v chrámu svaté Olgy posvěcen venkovní pramen Luisa, jehož pavilon připomíná baptisterium (křtící lázeň). Svátek připomíná novozákonní biblický příběh křtu Ježíše Krista, kterého v řece Jordán pokřtil Jan Předchůdce – Křtitel. Křesťané věří, že voda posvěcená v tento den má uzdravující moc, proto se po celém světě v tento den v řekách a pramenech omývají a koupou.