Art Centrum nabídne výstavy, přednášky i hudební představení

Galerie 4 se od pátku 4. prosince nachází v budově nově zrekonstruovaného barokního špýcharu. Slavnostního zahájení se ujal herec Tomáš Hanák, který byl také průvodcem celého slavnostního večera.  Součástí zahájení byl i kulturní program a křest publikace k 30ti letům činnosti Galerie 4.

Až do konce února 2016 tak mohou návštěvníci shlédnout první výstavu, která je průřezem historií fotografie. Ve dvou podlažích je k vidění výstava fotografií stovky nejvýznamnějších autorů, kteří v Galerii 4 za posledních třicet let vystavovali. Jde o fotografy z celkem osmi zemí světa. Jsou zde vystavena díla slavných jmen, jako je František Drtikol, Josef Sudek či Jindřich Štýrský i současní autoři, včetně současné „slovenské vlny”.  Nejstarší záběry pocházejí z let minulého století, nejnovější vznikly v letošním roce.  V prvním patře je pak připravena dlouhodobější expozice Historie fotografických ateliérů Chebu na přelomu 19. a 20. století.

Na plány v nově otevřeném ART CENTRU se Živé Chebsko zeptalo ředitele Zbyňka Ilka.

 

Co uvidí příchozí v nové galerii v současné době?

Výstavu, která představuje stovku autorů naší i zahraniční provenience, kteří vystavovali v Galerii 4 v uplynulých 30 letech, a jejichž výstavy se dají pokládat za nejúspěšnější.

 

Jaké akce, kromě výstav fotografií, se budou ve špýcharu odehrávat?

V galerijním klubu chceme pořádat drobné výstavky, hudební představení, ale hlavně přednášky a povídání se zajímavými lidmi. V Art Centru Galerie 4 plánujeme kurzy fotografie pro mládež a dospělé.

 

Co čeká na návštěvníky v nejbližší době?

 

Pokud se nám podaří ukončit stěhování do konce tohoto týdne, pak by 18. prosince mohla proběhnout beseda o rekonstrukci špýcharu – co předcházelo vlastním stavebním pracím, jak vznikl nápad apod. – s projekcí fotografií a videí. A pokud nám zbudou síly, chtěli bychom v galerijním klubu přivítat Nový rok.