V chebské nemocnici se uskutečnila kaplanská minikonference

Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o možnosti duchovních služeb ve zdravotnických zařízeních. Přednášející hovořili o východiscích, poslání, náplni a legislativní úpravě nemocniční kaplanské i dobrovolnické pastorační péče poskytované ve zdravotnických zařízeních3

V učebně střední zdravotnické školy v areálu nemocnice Cheb se konala úterý 27. října minikonference o nemocničním kaplanství. Konference se uskutečnila při příležitosti společenského otevření chebské nemocniční kaple. Na konferenci zazněly čtyři příspěvky, které pojednávaly o historickém vývoji kaplanské služby, o doprovázení nemocných z pohledu starozákonní knihy Job, o náplni práce nemocničních kaplanů v motolské nemocnici a o možnostech návazných dobrovolnických služeb ve zdravotnictví při doprovázení nemocných. Konference nabízela velkou pestrost pohledů na problematiku samotnou, včetně porovnání odlišných specifik práce kaplanů velkých fakultních, ale i malých krajských a církevních nemocnic.1

Konference se účastnili návštěvníci z řad odborné a i laické veřejnosti, po každém příspěvku byl dán prostor ke společné diskusi. Konference měla své společenské zakončení v prostorách chebské nemocniční kaple, kde byl pro zájemce připraven krátký kulturní program a občerstvení, během kterého bylo možné klást přednášejícím další dotazy. Výstupy konference – audio záznam konference a zpracované powerpointové příspěvky jsou k dispozici na vyžádání u nemocničního kaplana chebské nemocnice, otce Metoděje Kouta, kontakt: vit.kout@seznam.cz.

otec Vít Metoděj Kout, nemocniční kaplan chebské nemocnice