Hotely, které neposkytují lázeňskou léčbu, musí do konce roku odstranit klamavou reklamu

 Karlovarský kraj pokračuje ve snaze o to, aby budoucí návštěvníci hotelů a zařízení nebyli ovlivňováni klamavou reklamou, která slibuje lázeňskou péči, i když ji hotel nesmí nebo není schopen poskytovat.  V úsilí o to, aby spotřebitel dostal pravdivou informaci, se Karlovarský kraj spojil s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a České obchodní inspekce.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zájem státních orgánů na řešení situace potvrdili na schůzce s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Jakubem Pánikem shodně náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný a ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Klient už při výběru hotelu musí vědět, jaké služby se mu dostane. Jeho výběr nemůže ovlivnit klamavá reklama nabízející lázeňskou léčbu v zařízení, které nedisponuje například ani přírodními léčivými zdroji, ani odborným personálem. Chceme se proto společně zasadit o to, aby se některé hotely neoprávněně nevydávaly za lázeňské,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Pánika na území Karlovarského kraje používá klamavou reklamu na svých internetových stránkách nebo v propagačních materiálech až 50 procent hotelů. „Oslovíme všechny subjekty v oblasti hotelnictví našeho kraje, aby do konce letošního roku daly do pořádku veškerá potřebná povolení, která lázeňská zařízení potřebují ke své činnosti. Tedy aby doložily souhlas s užíváním přírodního léčivého zdroje od Českého institutu lázní a zřídel, aby měly dostatečný počet odborného personálu a vybavení pro lázeňskou léčbu. V opačném případě je vyzveme k okamžitému odstranění zavádějící a nepravdivé reklamy,“ vysvětlil Jakub Pánik. Pokud hotely do konce roku potřebné náležitosti nesplní, čekají je podstatně intenzivnější kontroly ze strany krajského úřadu i státních orgánů. Do řešení problému se navíc mohou zapojit i krajské živnostenské úřady.