Nový lék řeší diabetes a zároveň chrání srdce a cévy

Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou, se kterou se jen v České republice potýká na 861 tisíc lidí. Celosvětově onemocněním trpí přibližně 387 milionů lidí a každým rokem počet těchto pacientů stoupá. V roce 2035 bude takto nemocných podle odhadů až 592 milionů. Náklady na zdravotní péči u diabetiků jsou velmi vysoké, největší část prostředků jde ovšem nikoli na diabetes jako takový, ale na s ním spojené komplikace – a těmi jsou zejména kardiovaskulární onemocnění. Srdce a cévy se však nyní u diabetiků daří chránit díky nové léčbě.Ilustracni_foto_diabetes_(3)

Riziko rozvoje diabetu 2. typu mohou zvyšovat nadváha a obezita, kouření a nedostatek pohybu. Významnou roli hraje rovněž výskyt tohoto typu nemoci v rodině. A nejde jen o zděděné geny, nýbrž také nevhodné stravovací a životní návyky, které se v rodinách dále předávají.

Samotné onemocnění cukrovkou 2. typu pak bývá často komplikováno dalšími onemocněními. Lidé s diabetem jsou ve srovnání s běžnou populací například vysoce ohroženi vznikem kardiovaskulárních onemocnění: mozkovou mrtvicí, onemocněním cév a koronárních tepen. A také na tyto komplikace častěji umírají. Doposud se u nich riziko nemocí srdce a cév snižovalo zejména dodržováním patřičné životosprávy.

Nová léčba chrání srdce a cévy

Nyní je situace jednodušší díky novému léku, jehož účinnou látkou je empagliflozin. Mechanismem fungování u těchto léků proti cukrovce nejnovější generace je omezení zpětného vstřebání glukózy v ledvinách, kdy je pak tento nevstřebaný cukr vyloučen z organismu močí.

Výsledky studie uveřejněné letos v září v odborném časopisu New England Journal of Medicine ukazují, že empagliflozin snížil:

  • riziko smrti z kardiovaskulárních příčin o 38 %
  • hospitalizaci pro srdeční selhání o 35 %
  • smrt z jakýchkoli příčin o 32 %

Diabetik nyní díky užívání empagliflozinu může mít pod kontrolou svoji nemoc a zároveň je chráněno jeho srdce a cévy. Cílem léčby cukrovky je prodloužit a zkvalitnit život a předejít komplikacím choroby. Doposud nebyly u dlouhodobě podávaných léků na diabetes o prodloužení života jasné důkazy, což se nyní změnilo.

Diabetes pod kontrolou

U pacientů s cukrovkou je ochrana srdce a cév v popředí zájmu. „Léčba diabetika 2. typu by proto měla zahrnovat dodržování životosprávy (pohyb, nekouření), snahu o co nejlepší metabolickou kompenzaci cukrovky, snižování vysokého krevního tlaku, dosažení optimální tělesné váhy a léčbu dyslipidemie,“ uzavírá přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.