Městské sady jsou hezčí

Chebské Městské sady potřebovaly změnu již řadu let a konečně se jí dočkaly.  Důstojnější okolí tak dostal také pomník 97. pěší divize americké armády i náhrobní kámen Angeluse Pfeffera.

„Došlo zde k vytvoření nové cestní sítě, v důsledku těchto úprav byly vykáceny některé dřeviny. Došlo však k výsadbě dřevin nových, minimálně v intencích stávající zeleně,“ uvedl starosta města Petr Navrátil.

Nově byl v sadech instalován nový mobiliář, který nahradil stávající již dosluhující, a nové je také veřejné osvětlení.

„Hlavním cílem projektu bylo, aby se zvýšila kvalita a atraktivita prostředí města Chebu. To se myslím podařilo. V parku jsou umístěny dva pomníky, které se díky celkové úpravě staly dominantami celého parku,“ doplnil místostarosta Pavel Hojda.

Návrh revitalizace vycházel ze stávajícího stavu parku a zároveň respektoval stávající siluetu území v největší možné míře. Základní barvou použitou pro nově položenou dlažbu, ve tvaru trojzubce, byla kombinace černé – antracit a bílé.

Projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad za 9 335 885,81 Kč s názvem „Revitalizace parku – Městské sady“ je u konce.