A je to doma! V Krásné slaví titul Vesnice roku

Do letošního klání o titul Vesnice roku se v letošním roce přihlásilo 210 obcí ze třinácti krajů. Do finále postoupila za každý kraj jedna obec, ale vyhrála ta z Chebska. Důvod k oslavě je dvojnásobný, protože Krásná přinesla titul jako první do Karlovarského kraje.ž 2

Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.