Spolek na záchranu kláštera milosrdných sester v Chebu zve na výstavu „Mezi nebem a peklem – Zanikající paměť“

Slavnostní vernisáž otevře mezinárodní výstavu fotografií nazvanou „Mezi nebem a peklem – Zanikající paměť“, která je (možná posledním) holdem zanikajícímu klášteru Nalezení sv. Kříže Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu. Vernisáž se bude konat 4. srpna v 17.00 hodin v křížové chodbě františkánského kláštera v Chebu.

Výstava bude přístupná do 31.8.2015 a to vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Vstup volný. Expozice bude prodejní a veškerý výtěžek pak bude směřován ve prospěch záchrany chebského kláštera milosrdných sester.

Klášter milosrdných sester svatého Kříže v Chebu, stojící v dnešní ulici 17. listopadu, byl vystavěn na počátku 30. let 20. století. Spolu s mohutným novorománským trojlodním kostelem Nalezení svatého Kříže byl zhotoven dle návrhu architekta Antona Schneidera z Louky u Mariánských Lázní. Dnes klášterní areál tvoří ojedinělou ukázku architektury svého druhu na území České republiky. Cenným se je stále i zpustlý klášterní park s řadou hodnotných dřevin, který by si zasloužil revitalizaci, po níž by mohl sloužit jako rekreační zóna obyvatelům přilehlého sídliště i uživatelům zachráněného a obnoveného klášterního areálu.

Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže využívala nový, velkoryse pojatý, klášterní komplex o přibližně 300 místnostech jako svou základnou pro svou širokou činnost ve městě Chebu, která byla zaměřena na sociální služby a práci ve školství.

Po druhé světové válce se klášter spolu stal internačním táborem pro Němce určené k odsunu. Sestry sv. Kříže v areálu mohly zůstat pouze do října 1950, pak byla jejich kongregace nuceně rozpuštěna. Na jejich místo přišli pohraničníci, kteří zde měli kasárna až do roku 1990. Kostel, jehož vybavení bylo zničeno, sloužil pohraničníkům jako tělocvična. Na konci 90. let 20. století stát klášter kongregaci milosrdných sester postupně navrátil. Ta jej ale kvůli nedostatku finančních prostředků nutných k rekonstrukci brzy prodala. Od roku 2007 vlastní bývalý klášterní areál společnost Beta Games s.r.o., vlastněná dvojicí tureckých společníků. Stav objektu, jemuž velké škody způsobila v posledních letech nejen nedostatečná údržba ze strany majitele, ale i bezdomovci a vandalové, ovšem nyní budí obavy odborníků, že tato cenná stavba zcela zanikne. Uvedené obavy jsou zároveň umocněny skutečností, že majitel areálu si údajně požádal o demoliční výměr na celý areál.