Dotace na výměnu kotlů pomůže občanům i v našem kraji

Povinnou výměnu kotlů v budoucnu usnadní obyvatelům regionu dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci tzv. „kotlíkových dotací“ rozdělí Karlovarský kraj až 63 miliony korun. Výzva k podávání žádostí o příspěvek bude vyhlášena letos v zimě a kraj ji zveřejní na svých internetových stránkách.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od loňska smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to pak budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Právě „kotlíkové dotace“ mají pomoci lidem vypořádat se s touto zákonnou povinností. „ Byli bychom rádi, kdyby se podařilo v domácnostech v našem regionu vyměnit stovky kotlů na tuhá paliva a snížit tak koncentraci škodlivin v ovzduší. Zároveň ale chceme, aby to obyvatele zbytečně administrativně nezatěžovalo,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Dotaci ve výši 70 až 85 procent z maximální částky 150 tisíc korun bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj vytápění. Zbývající část nákladů musí žadatel uhradit ze svého. Podle podmínek Ministerstva životního prostředí ČR by mělo jít buď o nový kotel na tuhá paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. Přispívat ale kraje budou i na tzv. mikro-energetická opatření. K výměnám kotlů bude možné instalovat solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5procentní výhodu.

Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle provést i drobná energetická opatření, jako jsou izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 tisíc korun (které jsou součástí maximální celkové částky 150 tisíc korun). „Dotace budou moci občané využít v kombinaci s programem „Nová zelená úsporám“, pokud se rozhodnou pro komplexnější zateplení,“ doplnil hejtman. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy, například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z plynoměrové skříně na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Projekt potrvá dva roky, bude-li o dotace na výměnu kotlů zájem, může se prodloužit o další čtyři roky.