V Chebu vyrazili na cestu za zdravím

Již 3. ročník projektového dne nazvaného „Cesta za zdravím“ uspořádala ve čtvrtek 25. Června Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. A také tentokrát byla veřejností vítána. Žáci s pomocí pedagogů připravili velmi pestrý program, který probíhal od 9 do 15 hodin. Každý návštěvník, který dorazil na zdrávku nebo Krajinku, se o tom mohl přesvědčit. Hlavní témata akce byla prevence civilizačních chorob a příprava na bezpečné prázdniny.

Veřejnost se na stanovištích seznamovala s aktuálními informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence, hygieny, bezpečného chování v různých situacích.

Nechybělo výživové, pohybové a zdravotnické poradenství či prezentace složek integrovaného záchranného systému. Během celodenních workshopů si každý mohl vyzkoušet první pomoc, uhasit hořící benzín, chůzi s brýlemi simulujícími svět opilce, masáž a mnohé další.

Akce návštěvníky očividně zaujala. Pokud je přiměla k zamyšlení nad osobním životem a  vlastním životním stylem, splnil projektový den svůj cíl.

„Velké poděkování patří pedagogům a žákům naší školy, sponzorům akce, prezentujícím organizacím i návštěvníkům. I počasí nám přálo, protože se na nás všechny smálo sluníčko,“ dodává Kateřina Štochlová, koordinátorka akce.

„Denně děláme jednu ze dvou věcí – buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme nemoc,“        Adelle Davisová.

Závěr:

Akci připravilo 120 žáků a přes 30 zaměstnanců školy. Na „Krajinku“ díky slunečnému počasí dorazilo zhruba 300 návštěvníků, převážně žáků ze základních nebo středních škol. Na zdrávku pak přišlo kolem 150 hostů.

Do konce příštího týdne lze ještě na Farní charitě navštívit výstavu fotografií žákyně naší školy na téma Život je běh na dlouhou trať, jež měla vernisáž v předvečer Poutního maratonu v Chebu.

Jakub Jestřáb, student 3. ročníku

Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku

 

Akce byla realizovaná za finanční podpory města Cheb