Krajské dálniční známce dali poslanci další šanci

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dnes jednal o zákonodárné iniciativě Karlovarského kraje zaměřené na zavedení krajské dálniční známky. Členové výboru neschválili návrh na zamítnutí novely zákona o pozemních komunikacích. Krajská dálniční známka, coby alternativa pro úseky dálnic a rychlostních silnic izolovaných od dálniční sítě ČR, má tedy stále šanci.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po bouřlivé diskuzi výbor přijal usnesení o přerušení projednávání a do dalšího jednání výboru 24. června uložil předkladateli, tedy Karlovarskému kraji, a ministerstvu dopravy dopracování návrhu ve stanoveném harmonogramu. „Jsem rád, že jsme dostali možnost přesvědčit poslance hospodářského výboru o přínosu našeho návrhu. Věřím, že i naše vystoupení přispělo k tomu, že poslanci návrh nezamítli a umožnili nám případně nalézt se zástupci ministerstva dopravy kompromisní řešení,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák, který kraj na zasedání zastupoval a návrh obhajoval. V diskusi se objevily i návrhy na nezpoplatnění těch úseků rychlostních komunikací, které nahradily původní silnici 1. třídy, a jejichž objízdné trasy vedou po silnicích nižších tříd a po místních komunikacích.

Krajská dálniční známka je z pohledu Karlovarského kraje systémovou variantou poplatku, jež by doplnila celoroční kupon, poplatek na měsíc a deset dní. „Pro řidiče je to alternativa, která by jim dala možnost při použití izolované části zpoplatněné sítě v některém z krajů zaplatit 300 korun namísto současného kuponu za 1500 korun,“ uzavřel náměstek hejtmana Miloslav Čermák.