Skauti se naučili, jak zachránit život

Skautky a skauti z Karlovarského kraje se v pátek podvečer sjeli do Chebu na skautskou základnu Želva, aby se zúčastnili III. ročníku celovíkendové akce s názvem Tajemství lidského těla, kterou pořádalo středisko Dakota Cheb. Během víkendu se naučili poskytovat první pomoc, osvojili si základy zdravovědy, získali nové dovednosti a poznatky o integrovaném záchranném systému.

Celodenní sobotní program začal ráno přednáškou o resuscitaci s praktickou výukou, kterou zajistila ZZS Cheb, a přednášela paní Věra Horvátová. Druhou část dopoledního bloku, až do oběda, jsme strávili prohlídkou vozu ZZS v chebské nemocnici.

Následovala ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla, kterou pro nás zajistila chebská jednotka hasičů SŽDC (HZS SŽDC JPO Cheb). Během ní jsme viděli, jak lze utrhnou dveře, oddělit střechu a ohnout volant, pokud je řidič zaklíněný. Ukázku hasiči doprovodili odborným komentářem a na závěr zodpověděli nutkavé otázky dětí, které si mohly i něco málo z práce hasičů vyzkoušet. Téměř ihned následovala ukázka brazilského bojového umění capoeira v podání chebské skupiny Libre Capoeira Team pod vedením Pavla Jaruška.

Dále proběhla simulace výbuchu plynu v budově, při které musely děti ošetřovat poranění a popáleniny u skupiny šesti zraněných a utěšovat je. Situace připravená pro starší děti  působila velmi reálně a prověřila reakce, znalosti a odbornou připravenost ošetřujících.

První část soutěže v podobě nejrychlejšího skládání puzzle s tématikou lidského těla prověřila postřeh a znalosti anatomie. Ukázka vozu Dopravního inspektorátu v Chebu, opět s odborným výkladem a debatou, např. jak se testují návykové látky u řidičů a v čem spočívá práce dopravní policie, uzavřela téma integrovaný záchranný systém. Aby nám děti nepolevily, vyzkoušely si vzápětí další simulovanou situaci, tedy hromadný pád osob ze schodiště s odpovídajícími zraněními, jako např. „vyražené zuby, zlomeniny kostí apod.“ Po večeři jsme hráli hru Přístavy, do  které se zapojili všichni, tedy i vedoucí. Na závěr večera jsme měli možnost vidět Fire show v podání Ondřeje Čavojského z Horního Slavkova.

V neděli ráno odstartovala druhá, hlavní, část soutěže, ve které soutěžní hlídky plnily  na stanovištích úkoly při poskytování první pomoci raněným. Díky uměleckému maskování poranění a skvělým hereckým výkonům raněných nebyly situace vůbec jednoduché, přesto si soutěžící vedli velmi dobře a jsme rádi, že k soutěži přistoupili zodpovědně. Pokud nebudou tyto znalosti nikdy potřebovat, je to jenom dobře, pokud ano, víme, že štěstí přeje připraveným.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli připravit tento skvělý víkend, tedy jmenovitě firmě Autovrakoviště Rataj Cheb za poskytnutí a dopravu automobilu na ukázku, Zdravotnické záchranné službě v Chebu, chebské jednotce hasičů SŽDC, PČR Dopravnímu inspektorátu Cheb, Libre Capoeira Team, Ondřejovi za Fire show. Děkujeme také mediálnímu partneru akce Živé Chebsko.

Naše činnost je podporována z prostředků Města Chebu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mgr. Lenka Bednářová – Bylinka