Kraj získal dotaci na přestavbu Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu

Rekonstrukce Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu bude pokračovat. Po loňské úspěšné realizaci zateplení objektu, vybudování nového výtahu a přestavbě vstupního vestibulu se Karlovarskému kraji podařilo uspět v programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a získat dotaci ve výši 31,5 milionu korun na další modernizaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA „Těší mne, že jsme uspěli s naší žádostí ve velké konkurenci požadavků z celé České republiky. Jejich souhrnná částka převýšila 1 miliardu korun a i přes takto velký zájem mohla být dle schváleného rozpočtu uspokojena pouze necelá čtvrtina z nich. První etapa projektu v celkovém objemu 42 milionů korun bude realizována z dotace přidělené MPSV ve zmíněné výši 31,5 milionu korun. Karlovarský kraj se na ní bude podílet ze svého rozpočtu částkou 10,5 milionu korun, přičemž v letošním roce by měl proinvestovat zhruba 3 miliony korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

V rámci první etapy projektu dojde především k rekonstrukci kuchyně a jejího zázemí. Modernizace se dočká i druhé nadzemní podlaží, kde by měly vzniknout nové pokoje pro klienty sociální služby domov se zvláštním režimem. Součástí stavebních prací bude také přístavba společenské místnosti. „Na přestavbu jsme již získali potřebné stavební povolení, finišuje realizační projektová dokumentace a nyní nás čeká vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V případě hladkého průběhu zadávacího řízení by stavební práce mohly být zahájeny v říjnu tohoto roku,“ upřesnil Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj žádal o dotaci v programu MPSV, který je zaměřen na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že vyhlašovaná výzva je kontinuální, bude se kraj v příštím roce ucházet o další prostředky. „V následujících letech bychom rádi zrealizovali rekonstrukci společných prostor bytového objektu a vybudovali nouzový zdroj pro evakuační výtah. V roce 2017 bychom pak požádali o finance na přestavbu administrativní a lůžkové části budovy. Celkem by se jednalo o akce za dalších zhruba 86 milionů korun,“ doplnil Miloslav Čermák.