Znáš Cheb? Skauting pro život

Také letos se konala zábavně orientační soutěž „Znáš Cheb?“, kterou pořádala organizace Junák – český skaut, středisko Dakota Cheb, z.s. Soutěž seznamuje skauty a skautky z Karlovarského kraje s historií města Cheb

Skautky a skauti z Karlovarského kraje se sjeli v sobotu 11. 4. do města Cheb, aby se zúčastnili soutěže, “Znáš Cheb?”, která jim přiblížila formou dobrodružného poznání historii našeho města, provedla je zajímavými místy historického centra, představila některé vybrané památky a historické osobnosti. Soutěž odstartovala v 9:30 min na náměstí Milady Horákové, tedy před budovou vlakového nádraží, kde byli účastníci seznámeni s pravidly soutěže a vybaveni potřebnými instrukcemi. Soutěžící měli za úkol podle mapy města, dohledat a projít kontrolní stanoviště, na kterých plnili bodované soutěžní úkoly a dále zodpovědět historicky orientované otázky, nebo získat informace o významných osobnostech a kulturních památkách. Úkoly to nebyly lehké, proto všichni soutěžící zaslouží pochvalu za nasazení a odhodlání, se kterým je plnili.

Program a náplň letošního, 14. ročníku připravila hlavní vedoucí závodu Ing. Zdeňka Malinovská a zúčastnilo se ho 32 dětí ve věku od 6 do 15 let, které byly rozděleny do 2 věkových kategorií a dále potom do skupin o 2-3 členech. Soutěže se tedy účastnilo celkem 11 hlídek, a na správné plnění úkolů dohlíželi dospělí vedoucí. Nejrychlejší hlídka splnila úkoly, zodpověděla otázky a dostavila se do cíle na skautské základně Želva v čase 2:15 hod. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní vyhodnocení, při kterých byli odměněni všichni účastníci, a 3 nejlepší hlídky v každé věkové kategorii si dovezly domů navíc diplomy.  Všichni byli spokojení, že nám sobotní počasí přálo a přispělo tak k dobré náladě. Doufáme, že si děti odvezly skvělé zážitky, a příští rok přijedou znovu a zúčastní se dalšího, již 15. ročníku soutěže “Znáš Cheb?”

Akce byla pořádána za podpory Města Cheb a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jan Bednář, Geralt Vedoucí střediska Dakota