Chebský špýchar se postupně mění v umělecké centrum

Chebská Galerie 4 – galerie fotografie, se ještě letos přestěhuje do nově opravených prostor.  Umělecké centrum v barokní budově chebského špýcharu nechává zbudovat Karlovarský kraj. Přestavba přijde na 19 milionů korun z krajského rozpočtu.

Nejstarší stálá fotografická galerie v ČR dosud sídlila v nevyhovujících prostorách v Kamenné ulici. „Díky přestavbě špýcharu zůstane galerie i nadále v historickém jádru Chebu. Věřím, že návštěvníci budou zvědaví nejen na chystané výstavy, ale také na výslednou podobu rekonstrukce, která právě probíhá. Galerie 4 by se měla stát centrem pro domácí i zahraniční výstavy, umělecké workshopy a přednášky. Počítáme i s rozšířením knihovny a sbírky fotografií z depozitáře,“ vysvětlil hejtman Martin Havel.

Práce na přestavbě špýcharu zahájili stavebníci ze společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. v červnu 2014.  V současnosti jsou provedené zděné konstrukce a dokončuje se pokládka čedičové dlažby. V jednotlivých patrech se očišťují a natírají historické dřevěné konstrukce, probíhá montáž vnitřních tepelných izolací a sádrokartonových podhledů. Stavebníci pokračují v práci na 2. nadzemním podlaží přístavby, kde bude umístěn výtah. Probíhá příprava probourání vstupů z přístavby do objektu špýcharu. Chystají se montáže podlah v jednotlivých patrech špýcharu a napojení stavby na inženýrské sítě.

 Stavba by měla být ukončena v srpnu letošního roku. „Následně v září proběhne kolaudace. Zahájení činnosti v rekonstruovaných prostorách pak předpokládáme na počátku prosince 2015, při této příležitosti pozveme veřejnost na první výstavu v novém uměleckém centru,“ uvedl ředitel Galerie 4 Zbyněk Illek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, jsou jednotlivé činnosti konzultovány s Národním památkovým ústavem v Lokti, jehož zástupci se zúčastňují i kontrolních dnů. Harmonogram stavby se zatím daří dodržet.