Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná

Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky vynesl v Chebu a okolí podle předběžného sčítání 161 376 korun – konkrétně 158 319 korun a 110,35 €. 

„To je opět mírný nárůst oproti předchozímu roku, kdy jsme vykoledovali částku 159 350 korun,“ říká ředitelka farní charity Eva Kolafová. Jak vysvětluje, v regionu zůstane 65% z vykoledované sumy, tedy asi předběžně 104 894 korun.

Částka bude jako obvykle použita na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:

  •  40% (tj. předběžně 41 958 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající
  • 30% (tj. předběžně 31 468 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným  v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb
  • 30% (tj. předběžně 31 468 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.

Do Tříkrálové sbírky, která se letos konala od 4. do 11. ledna 2015, se letos zapojilo 25 skupinek (oproti loňským 22) a koledníků i s vedoucími skupinek bylo letos celkem 100 (vloni 81).