Kostel v Paliči přivítal první návštěvníky – po víc než 40 letech

Po více než čtyřiceti letech zapomnění přivítal návštěvníky kostel Svaté Anny v Paliči. Adventní koncert zde uspořádali členové spolku Život na Dyleň, kteří se o kostel starají. Od listopadu již stihli kostel a jeho okolí uklidit, otevřít zazděné vchody a opravit střechu a okna tak, že do kostela už neprší a nefouká.

„Při podzimní brigádě jim pomáhalo 20 dobrovolníků, převážně z řad místních,“ informuje Petr Zítek ze Spolku Život na Dyleň.

Společnými silami se tak pokouší zachránit tuto barokně-klasicistní stavbu, která je na seznamu ohrožených kulturních památek.

„Spolek má v plánu naplnit kostel životem. Opravený a zpřístupněný kostel bude kromě své základní funkce sloužit také jako místo pro setkávání, pořádání výstav, koncertů a dalších společenských a kulturních akcí,“ podotýká.

Péče o kostel se tak stane jednou z klíčových činností spolku, který v oblasti pod Dylení již čtyři roky působí. Jeho četné aktivity jsou zaměřeny převážně na turistiku, přeshraniční spolupráci, historii a poznání regionu.

„Na koncertě zazněly písně a vánoční koledy v podání pěveckého sboru Špalíček pod vedením Evy Kůrkové. Více než 120 návštěvníků se mohlo zahřát čajem nebo svařeným vínem a ochutnat vánoční cukroví. Na vstupném se vybralo 7.315,- Kč, které budou v příštím roce použity na plánovanou rekonstrukci střechy,“ dodává.