Na hospic se vybralo přes 12 tisíc korun

Třetí adventní neděli se uskutečnil v kostele sv. Václava v Chebu adventní koncert, jehož výtěžek byl věnován Hospici Sv. Jiří. Vybralo se přes 12 tisíc korun. 

Před koncertem od 15:30 se vzpomínalo s bolestí, láskou i vděčností pomocí modlitby na všechny zemřelé děti v rámci Světového dne památky zesnulých dětí. Po modlitbách následoval koncert, na kterém zazněly skladby od chebského chrámového sboru a ženského pěveckého sboru Luběnky. Účastníci koncertu si mohli poslechnout skladby Beethovena, Bacha, Händla, tradiční koledy, ale také skladby jako Panis Angelicus, Only Time, Pie Jesu. Při úvodní písni ,,Ejhle Hospodin přijde“ zapálili svíčky na adventním věnci za pracovníky hospice MUDr. Ján Cabadaj, za hospicové dobrovolníky Jakub Jestřáb a za dárce starosta města Plesná Petr Schaller.

Výtěžek z dobrovolného vstupného činí 12 676 Kč a je věnován na provoz mobilního hospice Sv. Jiří, který na Chebsku poskytuje své služby od února letošního roku.

Koncert a modlitby za zemřelé děti pořádala Farní charita Cheb, Římskokatolická farnost Cheb a Hospic Sv. Jiří, o. p. s.