Nákaza ebolou v kraji se nepotvrdila

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje v sobotu 11. 10. 2014 převezla za přísných bezpečnostních opatření do pražské nemocnice Na Bulovce ženu s podezřením na možnou nákazu virem ebola. Byť se podezření na tuto nákazu nepotvrdilo, záchranáři, zdravotníci a bezpečnostní složky ukázali, že jsou na takovou situaci připravení. 

Případ řešili záchranáři ihned po přijetí výzvy, povoláni byli i krajští hygienici. Pacientku transportovali do Prahy. „Po celou dobu řešení případu jsem byl v kontaktu s vedením Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, se Zdravotnickou záchrannou službou. Společně se záchranáři a zdravotníky z Karlovarské krajské nemocnice jsme vyhodnotili situaci a na základě toho jsem se rozhodl, že prozatím nebude nutné svolat Bezpečnostní radu kraje.  Pacientka byla převezena spíše z preventivních důvodů a obyvatelé našeho kraje se nemusejí obávat ohrožení,“ uvedl hejtman.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje se dlouhodobě systematicky připravuje na možná rizika biologického ohrožení, včetně nebezpečí vysoce virulentních nákaz. Jednotlivé výjezdové skupiny jsou vybaveny například transportními biovaky s ventilací a proškoleny, jak postupovat při výzvě, která má příznaky vysoce virulentní nákazy. „Lektoři našeho vzdělávacího střediska absolvovali také výcvik v centru biologické ochrany Armády České republiky,“ uvedl ředitel záchranky Roman Sýkora.

Přípravou na možné zjištění nákazy virem ebola v regionu se zabývá i Karlovarská krajská nemocnice. „V těchto dnech jsme uvolnili finanční prostředky na nákup dalších speciálních osobních ochranných pracovních pomůcek pro zdravotníky, a na další potřebné vybavení. Nicméně stále platí, že by člověk s podezřením na nákazu ebolou byl okamžitě po převzetí záchranáři transportován do Prahy na specializované pracoviště,“ vysvětlil generální ředitel KKN  Josef März.

Podle náměstka hejtmana Miloslava Čermáka chystá v tomto měsíci záchranka společně s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje plánované cvičení se zaměřením na biologická rizika.