Kraj: během pěti let investujeme do chebské nemocnice takřka 360 milionů

O osudu chebské nemocnice se mluvilo i na březnovém zasedání chebských zastupitelů. Jednání se zúčastnil mimo jiné náměstek hetmana Miloslav Čermák a lékařský ředitel KNN a.s. (Karlovarské krajské nemocnice) Josef März. Oba shodně zastupitele ubezpečili, že má onkologie v Chebu šanci nejen po roce 2015. Zároveň informovali, že chce Karlovarský kraj investovat do tohoto zařízení během následujících pěti let téměř 360 milionů korun.

O chebské nemocnici se v poslední době diskutovalo především v souvislosti s místní onkologií. Osud oddělení byl nahnutý, teprve na konci minulého roku potvrdila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), že jej bude financovat i po roce 2015. Jak ale potvrdil náměstek hejtmana Miloslav Čermák (ČSSD), kraj o onkologii  s VZP i Ministerstvem zdravotnictví stále jedná.

„Chceme se dostat do věstníku Ministerstva zdravotnictví, abychom dokázali vaši onkologii připojit k nějakému komplexnímu onkologickému centru, a aby dostala šanci mít vyšší úhrady a mohla být do budoucna podpořená z prostředků Evropské unie při obnově přístrojového vybavení,“ řekl Čermák. Rádi by toho dosáhli ještě před tím, že se uzavřou výzvy integrovaného operačního programu, ze kterého ještě chtějí pro chebskou onkologii získat dotační prostředky.

Česká onkologická společnost, na které z velké části záleží, kde se bude onkologická péče poskytovat, před dvěma lety deklarovala, že doporučí a bude tolerovat tento lékařský obor pouze v komplexních onkologických centrech.

Bez centra bude mít nemocnice smůlu?

Takové centrum má mít podle Märze dva lineární urychlovače a musí prý splňovat mnoho dalších podmínek, které prý není možné v Chebu dodržet. Pokud bude pokračovat požadavek na onkologické centrum, bude se tak patrně usilovat, aby vzniklo v Karlových Varech. Možností, jak v Chebu udržet onkologii, by pak bylo její přičlenění k některému z onkologických center, a to třeba i v Ústí nad Labem či v Plzni. Ale i o tom budou prý zástupci kraje jednat během následujících osmi let, což je zároveň životnost nového lineáru. Ten má v chebské nemocnici začít fungovat na konci příštího roku. Letos by mělo dojít ke stavbě bunkru pro tento urychlovač, za což má kraj zaplatit asi 30 milionů korun. Za samotné zařízení prý pak zaplatí kolem 80 – 100 milionů korun.

Situaci komplikuje i uzavřená nemocnice v Mariánských Lázních

Chebská nemocnice má před sebou ale ještě několik důležitých kroků, se kterými zastupitele detailněji seznámil lékařský ředitel KNN a.s. Josef März. Ten také podotkl, že do jejího fungování zasahuje i dění mimo Cheb a Karlovy Vary.

„Problémem se stalo uzavření Nemocnice Mariánské Lázně, které de facto znamená totální útlum akutní péče v tomto městě – přesto, že je prezentováno, že nějaká část zůstala zachována,“ sdělil na začátek a poznamenal, že zbylé finance, které by šly do mariánskolázeňské nemocnice, pojišťovna do okolních zařízení rozhodně neposílá. Takže třeba chebská nemocnice v současné době slouží pro 93 tisíc obyvatel. Jenže ani ta není bez problémů. Tím první je stáří a množství vybavení.

„Ještě podstatnější jsou v Chebu personální potíže. Protože dostat do chebského výběžku kvalifikovaný personál je obrovský problém,“ vysvětlil März. Podle něj jde o dlouhodobou záležitost, kterou se patrně jen stěží podaří vyřešit – doktorům se prostě na Chebsko nechce. Poslední výrazný problém je stavebně technický, ten by však měla vyřešit dostavba nemocnice. Komplikací je však také již zmíněné uzavření mariánskolázeňské nemocnice a systém rychlé záchranné služby, která podle Märze začala fungovat jako taxi zdarma.

Investice? Budou!nemocnice cheb rekostrukce 3

„I přes to je ale chebská nemocnice součástí KKN a také chceme, aby i do budoucna byla nedílnou součástí bipolárního systému nemocnic, které vlastní kraj a nejsou v soukromých rukách,“ ujistil přítomné a připomněl, kolik se v poslední době do nemocnice investovalo. Navíc upozornil na fakt, že za posledních pět let šlo jen do řešení havarijních stavů 19 milionů korun. „Co je ještě více alarmující, havarijní stavy budov i požadavků hygieny si v dalších pěti letech vyžádají takřka 60 milionů korun,“ sdělil.

V roce 2012 se začalo mluvit o nové stavbě, která by vyrostla před pavilonem B. „Šlo by ale o krátkodobou investici bez jakékoliv návaznosti,“ vysvětlil, proč z této myšlenky nakonec sešlo. Byl proto vypracován nový plán, jak s nemocnicí dál naložit. A v souvislosti s tím schválili radní kraje 18. 12. 2013 financování nemocnice 360 miliony do roku 2020, v rámci kterého by mělo být zařízení v několika etapách opraveno.

 

Struktura investic:

2014: 10 mil. Kč (projektová dokumentace)

2015: 40 mil. Kč (stavba)

2016: 132 mil. Kč (stavba)

2017: 65 mil. Kč  (60 mil. stavba, 5 mil. projektová dokumentace)

2018: 30 mil. Kč (stavba)

2019: 82 mil. Kč  (stavba)

 

Celkem jde o investice za 359 461 960 korun. Podle Märze se mohou částky ještě navýšit. Do roku 2020 tak podle kraje vznikne nový pavilon za „Béčkem“, jehož druhá část má být taktéž opravená. Nový pavilon „D“ se tak napojí  na pavilon „B“, čímž vznikne jedna budova. Fungovat pak nadále bude i pavilon „C“, který je s „B“ spojen podzemním tunelem. Počítá se s tím, že se zůstane onkologie, podle Märze zde pak v budoucnu může vzniknout onkologický stacionář a prostory by zde mohlo mít město Cheb pro sociální služby. V plánu prací ale žádné investice do „C“ nejsou. Kraji by ve financování mohlo pomoct i město. Starosta Chebu Pavel Vanoušek  (ČSSD) už několikrát zopakoval, že při takových větších investicích by rád oslovil zastupitele, aby schválili „dotaci“ ve výši deseti procent krajských investic, maximálně ale 40 milionů korun. A podle zastupitele a ředitele Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb Roberta Plachého (ODS) by se mělo začít uvažovat také o zapojení okolních obcí.

 

S jakými odděleními se v chebské nemocnici počítá i do budoucna?

Lůžková oddělení:

Interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské, anesteziologicko-resuscitační, radioterapie a klinická onkologie, ORL, následná péče.

Ambulantní část:

Komplement = OKBH (biochemie), transfuzní, rentgen; ambulance kopírující lůžková oddělení + neurologie, oční, rehabilitační.

 

V novém pavilonu se budou nacházet: 

Přízemí

                Sklady nemocnice

                Kuchyně nemocnice, distribuce stravy

1. nadzemní podlaží 

                Jídelna a výdej stravy zaměstnanců

OKB a hematologie

 2. nadzemní podlaží        

                Operační trakt – Variantně je operační trakt řešen s třemi nebo čtyřmi operačními sály. Část operačního traktu je řešena ve stávajícím objektu, vlastní sály, centrální sterilizace a strojovny vzduchotechniky v novém objektu.

3. nadzemní podlaží

                Lůžková část  – dětské oddělení 20 lůžek

gynekologie 18 lůžek

4. nadzemní podlaží 

Lůžková část – porodnice  12 lůžek

novorozenecké odd.  11 lůžek

Na podlaží bude umístěno lůžkové oddělení – šestinedělí, slehárenská část s nezávislým vstupem a novorozenecký úsek.