Nouzový stav – jak probíhají bohoslužby?

Krátký rozhovor s otcem Metodějem Koutem, duchovním správcem pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních.

Jakým způsobem u vás budou probíhat bohoslužby?

Vzhledem k epidemii koronaviru a aktuálním nařízením plynoucím z nouzového stavu jsme se rozhodli, že budeme až do odvolání sloužit sv. liturgie bez účasti věřících. Nedělní bohoslužby budou přenášeny on-line na našich facebookových stránkách od 9:00. Chceme se vyvarovat situace, kdy bychom museli rozhodovat o tom, koho na bohoslužbu pustíme a koho ne. Přítomen tak bude jen duchovní, zpěváci a přisluhující.

Budete s věřícími nějak v kontaktu mimo samotné vysílání?

Určitě, už třetí týden probíhají individuální návštěvy duchovního přímo v domácnostech. Řadu krátkých pobožností a obřadů za živé i zesnulé je možné odsloužit mimo chrám, včetně zpovědi a udělení svatého přijímání. Kdo má zájem se s knězem setkat, rozhodně nebude odmítnut.

Jste schopen zajistit i návštěvy osob s koronavirem?

Ve vážných případech počítám i s touto možností. Většinu technikálií konzultuji se zdravotníky a lékaři, máme připravené kompletní ochranné pomůcky pro několik návštěv.

Samotný chrám tedy zůstane věřícím uzavřen?

Nikoliv, po skončení sv. liturgie i mimo ni bude farníkům po dohodě umožněna individuální nebo rodinná návštěva chrámu. Lidé tak budou moci zapálit svíčku, načerpat si svěcenou vodu, zapsat jména svých blízkých ke vzpomínání na bohoslužbách nebo se jen v tichosti pomodlit. Každý si může vybrat, zda požádá o návštěvu ve své domácnosti, nebo si s duchovním domluví schůzku přímo v chrámu. Mimo to je chrám otevřen každý den od 14:00 do 16:00.

Jak se s vámi mohou věřící spojit?

Lidé se se mnou mohou spojit telefonicky na čísle 773 660 205, případně využít můj mail: otec.metodej@gmail.com. Křestní jména živých a zesnulých ke vzpomínání na bohoslužbách lze posílat na výše uvedené telefonní číslo formou sms.

Chtěl byste něco čtenářům popřát?

Snad jen, aby zůstali zdrávi a nebáli si říkat o pomoc ve chvílích, kdy ji budou potřebovat. Už v Bibli se říká: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ Život v čase koronaviru je pořádná zatěžkávací zkouška, ve které bychom rozhodně neměli (pokud to není bezpodmínečně nutné) zůstat osamoceni bez kontaktu s našimi nejbližšími.