Pro část území Františkových Lázní nařizují hygienici mimořádné opatření kvůli koronaviru

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 eviduje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje na části území obce Františkovy Lázně a místní části Slatina zvýšený lokalizovaný výskyt nákazy tímto infekčním onemocněním, zejména v zařízeních lázeňské léčebně rehabilitační péče, provozovnách ubytovacích a stravovacích služeb. Z toho důvodu Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje přistoupila k nařízení takového opatření, které bude občany dostatečně chránit před nákazou a zároveň to obyvatele města bude co nejméně omezovat.

 „S účinností od čtvrtka 10. září 2020 od 7 hodin ráno až do odvolání se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka a další ve vnitřních prostorech zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče, v provozovnách ubytovacích služeb vyjma ubytoven pro dlouhodobé ubytování, v provozovnách stravovacích služeb a provozovnách služeb péče o tělo (kadeřnictví, manikúra, solária a podobně) a wellness služeb, které lidé navštěvují v rámci jednotlivých lázeňských zařízení a hotelů. Zákaz se přitom nevztahuje na děti do 5 let věku, osoby s psychickými poruchami, na dobu při konzumaci jídla a pití v provozovnách, na pokojích v ubytovacích zařízeních, na klienty čerpající péči v lázeňských zařízeních, při které nemohou mít zakryté dýchací cesty,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Lenka Petráková.

„Zavedení mimořádného opatření vnímám jako pozitivní krok, který povede ke zklidnění situace.       V minulém týdnu proběhlo jednání se zástupci ubytovacích a stravovacích zařízení a mnoho z nich již v současné době má tato opatření zavedena ve svých provozech. Věřím, že zmiňovaná opatření budou dostatečnou prevencí a ochranou jak pro obyvatele města, tak i pro klienty, zvláště pak pro ty, kteří na své pobyty teprve nastoupí,“ sdělil starosta města Františkovy Lázně Jan Kuchař.

Připraven pomoci při řešení situace je i Karlovarský kraj. „V okamžiku, kdy mě paní ředitelka Krajské hygienické stanice informovala o nutnosti mimořádného opatření, svolal jsem jednání za účasti hygieniků, složek IZS, krajské koordinátorky intenzivní péče a jsem ve spojení se starostou Františkových Lázní. Zatím jde o lokální opatření, ale vývoj pořád sledujeme a kraj je samozřejmě v případě potřeby připraven jakkoliv pomoci v ochraně zdraví občanů i návštěvníků města,“ dodal hejtman Petr Kubis.

Mimořádné opatření krajských hygieniků je v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky s celostátní působností. Znění mimořádného opatření najdete na stránkách KHS Karlovarského kraje: http://www.khskv.cz/