Na hradozámecké noci se návštěvníci stanou hosty u knížete Metternicha

Návštěvníci zámku Kynžvart se v sobotu 29. srpna mohou opět stát hosty u knížete Metternicha. Zámek připravil mimořádné noční prohlídky letního sídla knížete Václava Klementa Metternicha. Na Kynžvartu prožijí večer jako na vídeňském dvoře, okusí aperitiv a odejdou s recepty na zmrzlinu i dobový dezert.

Hosté se přenesou do centra rakouské monarchie, kde kníže Klemens von Metternich zastával nejprve svůj ministerský a později kancléřský úřad. V jeho vídeňském salonu se totiž potkávala smetánka tehdejší vídeňské společnosti. A tak se tento večer ve vídeňském Palais Metternich, kromě samotného knížete, setkají s Kateřinou Vilemínou vévodkyní Zaháňskou, „paní kněžnou“ z Babičky Boženy Němcové, jednou z nejkrásnějších, nejbohatších a nejexponovanějších dam monarchie, která měla s knížetem více než blízký vztah.

Návštěvníci se dozví, zda se ve Vídni mohl rakouský kancléř potkat s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem a slyšel někdy jeho hudbu?

Zlatým hřebem nočních prohlídek však zůstávají unikátní nástolní ozdoby, které kancléř a jeho syn Richard dostali od francouzského krále Ludvíka Filippa (1836), od měst Bruselu (1851) a Paříže (1870). Podobné nástolní ozdoby najdete například ve rakouském Hofburgu nebo anglickém Windsoru.

„Ve společenském sále zámku je instalována banketní tabule pro 24 osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou, která symbolizuje zlatou tabuli olympské hostiny. 10. září 1835 se na Kynžvartu totiž konal honorární banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., kterého hostil státní kancléř Metternich.“ říká kastelán zámku Ondřej Cink a organizátor akce.

Ve schodišťové hale bude hostům podáván aperitiv a řeč bude i dvorní etiketě, zasedacím pořádku, způsobu servírování banketního menu, ale i o přípravě zmrzliny, podávání dobových dezertů a pití kávy a čaje v zámeckých salonech.

Noční komentované prohlídky začínají v 18 hodin a budou pokračovat každou celou hodinu až do 22 hodin. Maximální kapacita jedné prohlídky je pouze 17 návštěvníků. Vstupenky je možno si zakoupit již teď on-line na webu zámku Kynžvart https://npuvstupenky.colosseum.eu/kynzvart/list  . Cena prohlídky je 300 korun za osobu.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. Od roku 2020 je zařazena na seznam Evropské dědictví.