Výstava „Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho Diessla“ je ke zhlédnutí ve františkolázeňském muzeu

Už jste navštívili výstavu „Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho Diessla Františkovým Lázním“? Od 18. srpna do 14. února 2021 máte opět možnost. Vzhledem k okolnostem letošního roku Městské muzeum Františkovy Lázně obnovilo úspěšnou výstavu z podzimu 2019, kterou opět doplní bohatý doprovodný program. Expozice prezentuje pozůstalost františkolázeňského rodáka Antona Hannese Diessla, který muzeu roku 2017 odkázal rozsáhlou rodinnou sbírku starožitností a cenných dokumentů z majetku svých předků. Tématem výstavy je tak nejen historie Františkových Lázní, ale i symbolika starého Chebska neboli Egerlandu.

Rodina Diesslových patřila v 19. století k významným hybatelům františkolázeňského společenského a politického života. Do dějin města vstoupil především MUDr. Josef Diessl, prastrýc donátora, jenž se až do své smrti roku 1907 po boku slavného starosty a architekta Gustava Wiedermanna aktivně podílel na rozvoji Františkových Lázních. Za své zásluhy byl proto již roku 1885 jmenován čestným občanem města. Podobně jako mnozí z jeho současníků se také intenzivně zajímal o národopis a vlastivědu regionu. K odkazu přejatému muzeem tak nepatří pouze unikáty jako listina čestného občana či historické rodinné snímky, ale také egerlandský malovaný nábytek, slavkovský a chebský cín z počátku 19. století nebo tradiční šperky, jež byly součástí místních lidových krojů.

Tyto symboly historického Chebska výstava prezentuje v kontextu dobového folklorismu a pro současné české poměry unikátním způsobem také ve smyslu vzpomínkových předmětů vysídlených obyvatel našeho regionu. Návštěvníci výstavy tak mohou pochopit, jakou roli v životech vysídlených německých Čechů hrály, z praktického hlediska leckdy i zcela bezvýznamné, ovšem z někdejší vlasti kdysi přinesené předměty. Tyto jedinečné, z generace na generaci předávané a po dlouhá desetiletí dále shromažďované předměty, jež v sobě nesou paměť historického Chebska, tak vyprávějí nejen svou vlastní historii, ale zprostředkovávají rovněž obrazy ze života města včera a dnes.

Na realizaci výstavy se výrazně podílela mnichovská etnografka Dr. Ulrike Zischka, jež dlouhodobě spolupracuje s místním muzeem. Coby rodačka z Františkových Lázní poskytla nejen cenné rady, ale také několik vlastních předmětů souvisejících s rodinou Diesslových. Součástí výstavy je tak unikátní amatérský filmový záznam krojované slavnosti, který v červenci 1936 pořídil její otec, františkolázeňský městský lékař MUDr. Anton Zischka.

                                              Ředitel Městského muzea Františkovy Lázně, Mgr. Štěpán Karel Odstrčil 

Komentované prohlídky výstavy v českém jazyce – vstupné 20 korun , nutná rezervace

  1. 9. 2020 v 15:30 hodin
  2. 10. 2020 v 15:30 hodin
  3. 12. 2020 v 15:30 hodin

Když Františkovy Lázně vyprávějí příběh jedné rodiny – procházka městem s Dr. Ulrike Zischkou

vstup volný, nutná rezervace, začátek u Františkova pramene

  1. 10. 2020 v 15 hodin

„Historie hlavně hravě“ – odpolední hravá prohlídka výstavy pro děti i rodiče

(vstup volný)

  1. 10. 2020 v 15 hodin –  Místa lze rezervovat na pokladně muzea (+420/ 354 544 308; pokladna@muzeumfl.cz